Franciszek Kopczak
Wspólnota Przymierza „Miasto na Górze” , Bielsko-Biała

Przedstawienie Wspólnoty


Wspólnota Przymierza „Miasto na Górze” Bielsko-Biała przy parafii św. Maksymiliana (największa parafia w diecezji) Wspólnota liczy ok. 450 osób dorosłych. Jednym z podstawowych celów Wspólnoty jest ewangelizacja.

o. Piotr Kurkiewicz OFM Cap
Kapucyn, od czternastu lat na misjach w Ukrainie, dojeżdża także do Moskwy, prowadzi Szkołę Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji św. Maryi.

Prelekcję tę miał wygłosić ks. Artur Sepioło z Gliwic, ale okazało się, że nie może tu przybyć, więc poprosił mnie. Pracuję od czternastu lat na misjach w Ukrainie, dojeżdżając także do Moskwy, prowadzę Szkołę Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji św. Maryi. Nie jest to do końca taka szkoła jak tzw. Szkoły Nowej Ewangelizacji. Ma ona osiem filii w Ukrainie, jedną w Moskwie i dwie w Polsce (Poznaniu i Wrocławiu). Wkrótce też trafimy do 2 nowych krajów.

Stanisława Iżyk-Dekowska
Stowarzyszenie Pro-misja Przymierze Katolików na rzecz Ewangelizacji i Misji


Stowarzyszenie Pro-misja Przymierze Katolików na rzecz Ewangelizacji i Misji powstało w roku 2003 na bazie wspólnoty „Dom Zwycięstwa”, która wyłoniła się z młodzieżowej grupy Ruchu Światło-Życie założonej 5 grudnia 1987r. przy par. Św. Maksymiliana Kolbe w Toruniu.  Kilka studentek wraz ze mną na prośbę miejscowych duszpasterzy zajęło się grupą około dwudziestu czternastolatków. Jest to fascynujące, że pierwszym misjonarzem wysłanym przez nas do Mongolii, jest Rafał, który przyszedł na pierwsze spotkanie  tej grupy w zastępstwie swego brata, chorego na anginę i pozostał już z nami. Ta mała parafialna grupa w ciągu półtora roku przekształciła się w grono świadomie oddanych Jezusowi młodych, entuzjastycznych ludzi. Zostali oni napełnieni Duchem Świętym i zapaleni do tego, żeby w swym środowisku dzielić się Ewangelią.

Małgorzata Stuła-Topolska
Odnowa w Duchu Świętym, Częstochowa

MODLITWA ZA MIASTA

"A nazwa miasta będzie brzmiała Pan jest tam".
(Ez 48,35b)

Ta opowieść jest świadectwem napisanym przeze mnie w imieniu osób, które podjęły wspólną modlitwę za miasto Częstochowę, o jego świętość. Podjęły walkę duchową o rzeczywiste królowanie Boga w każdej dziedzinie życia tego miasta, które  Polacy uważają za duchową stolicę Polski.

Anna Maria Kolberg ovc
Centrum Duchowości Świętorodzinnej, SNE OIKOS 2.04

WPROWADZENIE DO TEMATU:
SZKOŁY EWANGELIZACJI DZISIAJ
(na przykładzie Szkół Ewangelizacji Redemptoris Missio)

Bp Bronisław Dembowski
Asystent Kościelny Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Najpierw trochę o słowach: laicyzacja i sekularyzacja. Otóż my dzisiaj, używamy tych słów w znaczeniu dla nas pejoratywnym, jako odchodzenie od Boga. Jest to zła laicyzacja i zła sekularyzacja. Natomiast wyobrażam sobie pozytywną laicyzację, czyli wzmocnienie roli laikatu w Kościele. To byłaby świetna laicyzacja.

świadectwa

Wojciech Semmerling, Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Wojciecha; Marian Domagała, Legion Maryi; Katarzyna i Andrzej Łukowscy; Barbara Krzyżagórska, Legion Maryi; Sylwester Wójcik, Koinonia św. Pawła, Maria Pankowska, Legion Maryi