Małgorzata Stuła-Topolska
Odnowa w Duchu Świętym, Częstochowa

MODLITWA ZA MIASTA

"A nazwa miasta będzie brzmiała Pan jest tam".
(Ez 48,35b)

Ta opowieść jest świadectwem napisanym przeze mnie w imieniu osób, które podjęły wspólną modlitwę za miasto Częstochowę, o jego świętość. Podjęły walkę duchową o rzeczywiste królowanie Boga w każdej dziedzinie życia tego miasta, które  Polacy uważają za duchową stolicę Polski.

Celem działania Szkół Nowej Ewangelizacji programu "REDEMPTORIS MISSIO" w Kościele Katolickim jest formacja ewangelizatorów oraz inicjowanie nowych ośrodków ewangelizacyjnych na poziomie kraju, diecezji, parafii i wspólnot, tak, aby każdy katolik potrafił głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny i doświadczalny.

Szkoła  Twórczości  Teatru  Ruchu

-wprowadza w świat pantomimy i teatru ruchu,
-inspiruje do rozwijania indywidualnej twórczości,
-pokazuje bogactwo możliwości charyzmatu i misji teatru,
-daje początek do dalszych zaawansowanych projektów artystycznych.

Kard. Joseph Ratzinger
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary

Ludzkie życie nie spełnia się samoistnie. Nasze życie to sprawa otwarta, niedokończony projekt, który trzeba dopiero uzupełnić i urzeczywistnić. Podstawowe pytanie każdego człowieka brzmi: jak tego dokonać – jak stać się człowiekiem? Jak nauczyć się sztuki życia? Jaka droga prowadzi do szczęścia?

o. Tom Forrest

Artykuł pochodzi z: http://www.apologetyka.katolik.pl/czytelnia/ksiazki/ks09/1.php

 

STRATEGIA I CELE
Istnieją narzędzia, które są proste i wytrzymałe, tak że pracują idealnie po wielu latach. Na przykład można spotkać osiemdziesięcioletnie maszyny do szycia Singera, którymi dziś na bazarach szyje się spodnie czy kolorowe sukienki. Współczesne, skomplikowane maszyny kończą się już po kilku czy kilkunastu latach eksploatacji.
Ewangelizacja 2000 jest pomysłem nieskomplikowanym. Ma bardzo prostą strategię, a nakłady organizacyjne są minimalne.