1. Najważniejsze elementy formacji duchowej wg Ruchu dla Lepszego Świata:
To duchowość wspólnotowa i czytanie znaków czasu.

2. Charyzmat naszego Ruchu:
Podstawą duchowości Ruchu dla Lepszego Świata jest życie w komunii Ludu Bożego. To komunia z Bogiem, który wchodzi w historię ludzkości. Podstawą jej jest zjednoczenie Chrystusa z każdym człowiekiem przez Wcielenie i Zmartwychwstanie.

O. Włodzimierz Tochmański OCD
Karmelita Bosy, wykładowca Karmelitańskiego Seminarium Duchownego i KID, rekolekcjonista.
I.
Opis tematu

Fundamentem życia chrześcijańskiego jest właściwa formacja duchowa. Dlatego też Kościół na początku XXI wieku wyraża pasterską troskę o odpowiednią formację duchową i doktrynalną wszystkich wierzących. Jeśli na mocy chrztu św. wszyscy katolicy wezwani są do formacji i mają do niej prawo, to tym bardziej są do niej wezwani wierni zrzeszeni w ruchach i stowarzyszeniach katolickich.