W dzisiejszych czasach doświadczamy szybko postępujących procesów globalizacji, powodujących rosnące współzależności społeczności ludzkich. Szczególnie widoczna jest globalizacja kultury i gospodarki, związana z rozwojem technologii i środków przekazu informacji. Choć procesy globalizacji przynoszą wiele korzyści, często doprowadzają do powstawania i nasilania się niesprawiedliwości, stając się przyczyną rosnących nierówności między zamożnymi i ubogimi, osobami posiadającymi dostęp do informacji, a tymi którzy takich możliwości nie mają, a w konsekwencji są spychani na margines życia społecznego.