Wspólnota Krwi Chrystusa, od momentu powstania w 1808 roku w Rzymie, była ruchem mającym na celu adorację Krwi Chrystusa. Z czasem te cele się rozszerzały i ewoluowały. Dziś jednym z głównych priorytetów jest życie Ewangelią w naszej codzienności, gdzie odkrywamy tajemnicę miłości, obecnej w znaku przelania Krwi Chrystusa, a więc tajemnicę miłości Boga, której doświadczamy w codziennym życiu. Często nie zauważamy nawet i nie doceniamy, co może zdziałać w nas Bóg, jeśli staramy się kochać jak On.

ANNA VAN DER COGHEN OCDS, Świecki Zakon Karmelitów Bosych

Kościół otrzymał od Chrystusa wyraźny nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim narodom, wiemy też, że imię Jezusa Chrystusa jest jedynym Imieniem danym ludziom, przez które możemy być zbawieni.
Misyjny zapał Kościoła jest przedłużeniem Boskiej misji Syna i Ducha Świętego, która dała początek Kościołowi, i dzięki której nadal on istnieje.