Jerzy Grzybowski
Sekularyzacja wpływa na rozpad rodziny, ale z drugiej strony trudności, jakie przeżywa rodzina, wpływają na sekularyzację. Ludzie odchodzą od Kościoła, bo jakże często rysuje się przed nimi obraz przestarzałej instytucji, której reguły nie odpowiadają współczesnej cywilizacji. Jednakże z drugiej strony dynamika ruchów odnowy w wielu dziedzinach życia rodzinnego stwarza szansę odnowy spojrzenia na rodzinę, a przez nią i na cały Kościół.  Ruchy odczytują na nowo łaskę Bożą. Rozpoznają ją i odpowiadają na jej światło, jej drogowskazy.

Jerzy Grzybowski
W tej części naszego spotkania prosimy o podzielenie się, w jaki sposób wasz ruch odpowiada na wyzwania, jakie pojawiają się przed małżeństwem i rodziną w społeczeństwie zsekularyzowanym.