Dr Paweł Wosicki
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia

"Przyszłość cywilizacji europejskiej zależy od stanowczej obrony i promowania wartości życia"
Jan Paweł II, Ecclesia in Europa


Wprowadzenie

W opublikowanej niedawno adhortacji apostolskiej  "Ecclesia in Europa", Jan Paweł II wzywa Europejczyków do powszechnej mobilizacji, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Dalej papież pisze: Wszyscy razem musimy budować nową kulturę życia. Jest to wielkie wyzwanie, do którego musimy podejść z przekonaniem, że przyszłość cywilizacji europejskiej zależy od stanowczej obrony i promowania wartości życia, stanowiącej rdzeń jej kulturowego dziedzictwa; chodzi bowiem o przywrócenie Europie jej prawdziwej godności, związanej z tym, że jest ona miejscem, gdzie uznaje się niezrównaną godność każdej osoby ludzkiej.