Barbara Krzyżagórska - z zawodu artysta plastyk. Ukończyła Studium Teologii dla świeckich przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.
W latach 1991 - 1996 była redaktorem pierwszego w powojennej Polsce Katolickiego Radia w Warszawie - Miedzeszynie. Od kilkunastu lat prowadzi wspólnoty Legionu Maryi w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Miedzeszynie.