W Kościele Katolickim w Polsce istnieje i działa obecnie ponad 150 ruchów i stowarzyszeń oraz kilkaset niezależnych grup, wspólnot, środowisk skupiających około pół miliona katolików. Obok ruchów już istniejących powstało lub odrodziło się w ostatnich latach wiele nowych ruchów i stowarzyszeń. Ruchy, stowarzyszenia, organizacje są częściowo skupione w większe federacje, np. Rada Ruchów Katolickich, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Katolickich, Konferencja Stowarzyszeń Katolickich. Nie miały one do tej pory płaszczyzny i okazji do wspólnego spotkania.

Umiłowani Siostry i Bracia - Organizatorzy i Uczestnicy I Kongresu Ruchów Katolickich!

Z radością przyjąłem wiadomość o podjęciu przygotowań do I Kongresu Ruchów Katolickich. Wraz z pracami synodalnymi umożliwi on całej wspólnocie Ludu Bożego w Polsce podjęcie refleksji nad rolą zrzeszeń w Kościele.

  1. Ukazanie roli ruchów i stowarzyszeń katolickich w życiu Kościoła oraz społeczeństwa w Polsce.
  2. Świadectwo jedności różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich. Jedności szanującej różnorodność charyzmatów poszczególnych ruchów, otwartej na współpracę w konkretnych działaniach.

1. Płaszczyzna małej grupy, wspólnoty:

  • dotarcie do każdej grupy w ruchach z informacją o życiu i działalności ruchów i stowarzyszeń w polskim Kościele,
  • propozycja zorganizowania trzech spotkań formacyjnych dla każdej z tych grup, z wykorzystaniem kongresowego materiału formacyjnego,
  • modlitwa w intencji laikatu polskiego o świadome podjęcie apostolstwa,
  • podjęcie inicjatywy zorganizowania w swojej parafii (w miarę możliwości) spotkania przedstawicieli grup z różnych ruchów, stowarzyszeń w celu wzajemnego poznania się oraz refleksji nad możliwościami współpracy.

l. Etap pierwszy - od czerwca '93 do maja '94

  • refleksja nad rolą ruchów w życiu Kościoła oraz społeczeństwa w aktualnej sytuacji w Polsce podjęta przez poszczególne ruchy i stowarzyszenia, dla których pomocą będzie materiał formacyjny przygotowany przed Kongresem (styczeń '94),
  • informacja o ruchach i stowarzyszeniach oraz o Kongresie,
  • podjęcie modlitwy w intencji laikatu polskiego,
  • czas przygotowania Kongresu od strony merytorycznej oraz organizacyjnej.

Moderatorzy Kongresu
bp Bronisław Dembowski, Asystent Kościelny Rady Ruchów Katolickich
bp Edward Samsel, Delegat Episkopatu Polski do spraw ruchów religijnych

1. Zaproszeni goście

kard. Alfonso Lopez Trujillo, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny
bp Paul Joseph Cordes, Wiceprzewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich
kard. Józef Glemp, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Przewodniczący Drugiego Polskiego Synodu Plenarnego
abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce

Pierwszy dzień Kongresu - piątek, 3 czerwca

10.00    Recepcja Kongresu

11.00    Rozpoczęcie Spotkania
Przywitanie - Andrzej Cehak, prowadzący Spotkanie Kongresowe
Wprowadzenie - bp Bronisław Dembowski, Asystent Kościelny Rady Ruchów Katolickich
Słowo Ojca Świętego do uczestników Kongresu

1. Wystawa: "Życie i działalność apostolska ruchów i stowarzyszeń katolickich w Polsce"
Wystawa była otwarta w holu Domu Parafialnego parafii św. Andrzeja Boboli w następujących dniach: piątek w godz. 13.00 - 19.00, sobota w godz. 9.00 - 14.30

Cieszę się bardzo, że mogło dojść do tego spotkania. Rozpoczęliśmy je modlitwą do Ducha Świętego.
To On jest głównym animatorem naszych ruchów i stowarzyszeń, w których pracujemy i żyjemy. On sprawia, że się pojawiają, rozwijają. On również uczy nas współpracy między różnymi darami, charyzmatami, ruchami, stowarzyszeniami.