Regina Pruszyńska
Federacja Sodalicji Mariańskich

Królestwo Chrystusa należy do ubogich. Jezus w czasie swego ziemskiego życia i nauczania podkreślał tę prawdę wielokrotnie i na różne sposoby, zarówno w bezpośrednich nakazach jak i w przypowieściach. Przypomnijmy tylko, że wybrał On ubogie narodziny, ubogie życie. Słynne Kazanie na Górze rozpoczął od błogosławieństwa ubogich, a mówiąc o sądzie ostatecznym sam utożsamił się z ubogimi - „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt 25,40). Pisze o tym Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Asia: „Kościół wskazuje na priorytet miłości ubogich i zepchniętych na margines, ponieważ z nimi w szczególny sposób utożsamiał się Pan…. Miłość ta nikogo nie wyklucza, lecz ucieleśnia po prostu zasadę służby...” (n. 34).