POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA CHRISTIFIDELES LAICI
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O POWOŁANIU I MISJI ŚWIECKICH W KOŚCIELE I W ŚWIECIE DWADZIEŚCIA LAT PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II

Paweł VI
ADHORTACJA APOSTOLSKA EVANGELII NUNTIANDI
O EWANGELIZACJI W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Ojca Świętego Jana Pawła II
O stałej aktualności posłania misyjnego