Ks. Roman Litwińczuk
Ruch Światło-Życie

Tak postawiony temat domaga się najpierw spojrzenia na współczesną młodzież, jej problemy i oczekiwania oraz sposób przeżywania wartości religijnych. Kolejnym krokiem powinna być próba dostrzeżenia miejsca ludzi młodych w Kościele oraz ich postrzeganie Kościoła. Dopiero na tym tle można będzie określić co ruchy, jako wspólnoty, w których można doświadczyć Kościoła mają do zaoferowania ludziom młodym. Już samo ujęcie tematu może budzić zastrzeżenia.

Stereotypy dotyczące młodych ludzi nie zawsze, i niekoniecznie oddają faktyczny stan rzeczy. Niejednokrotnie są one wyrazem zbyt powierzchownego, jednostronnego, obfitującego w pretensje, wyrastające z własnych zranień, patrzenia na tych, którzy z natury swego wieku nie są i nie mogą być w pełni ukształtowani i dojrzali. Mogą jednak poszukiwać. Czego poszukują? Czy nie Ogrodów Piękna, Ogrodów Prawdy, Ogrodów Miłości? Jakich jednak mają przewodników? Jakie możliwości odszukania Tego, który jest źródłem Ogrodów i ich Gospodarzem?