Radosław Krawczyk
Ruch Rodzin Nazaretańskich

W krótkim wprowadzeniu do wątku tematycznego "Ewangelizacja postawy konsumpcyjnej" nie sposób poruszyć wszystkich aspektów tego ciekawego i bardzo aktualnego, choć jednocześnie trudnego tematu. Podejmę, więc jedynie próbę zarysowania możliwych pytań i problemów, które - mam nadzieję - znajdą rozwinięcie i kontynuację w ciągu nadchodzących dwóch lat pracy.