Uroczyste rozpoczęcie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w diecezjach

Fazę diecezjalną Synodu Biskupów inauguruje Msza Święta, odprawiona w katedrach, w niedzielę  17 października br. Pomocne materiały w prowadzeniu spotkań synodalnych w ruchach i stowarzyszeniach:

 Nauczanie społeczne kard. Stefana Wyszyńskiego 

   Nauczanie społeczne prymasa Wyszyńskiego jest jednym z centralnych elementów jego dziedzictwa. Był konsekwentnym promotorem praw człowieka: obrońcą wyzyskiwanych robotników w okresie kapitalizmu jak i podstawowych wolności w czasach totalitaryzmu. Jego nauczanie społeczne wyprzedzało epokę i stąd zachowuje aktualność na dziś.

Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

„Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”

Drodzy dziadkowie, drogie babcie,

   „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” (por. Mt 28, 20) – to obietnica, jaką Pan złożył uczniom zanim wstąpił do Nieba i którą dziś powtarza także Tobie, drogi dziadku i droga babciu. Tobie.

List Apostolski w formie „Motu Proprio” Papieża Franciszka Antiquum ministerium, w którym ustanawia posługę katechety

1. Posługa katechety w Kościele jest bardzo starożytna. Teolodzy są zgodni, że o pierwszych katechetach jest mowa już na kartach Nowego Testamentu.

Abp Stanisław Gądecki: Kościół zawsze stawał w obronie narodu

Kościół katolicki w dziejach naszego narodu zawsze stawał w jego obronie – mówi PAP metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski po niedzielnych profanacjach kościołów

 

     Decyzja Trybunału Konstytucyjnego – dotycząca kwestii obrony życia dzieci chorych – spowodowała niezwykle emocjonalne reakcje wielu osób w naszym kraju.

     Samo stanowisko Kościoła katolickiego na temat prawa do życia jest niezmienne i publicznie znane. „Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta; jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości.

„Fratelli tutti”, encyklika społeczna Papieża Franciszka

Braterstwo i przyjaźń społeczna są drogami wskazanymi przez Papieża, aby budować lepszy świat, bardziej sprawiedliwy i pokojowy, poprzez zaangażowanie wszystkich: ludu oraz instytucji. Potwierdza on z mocą sprzeciw wobec wojny i globalizacji obojętności.

Już 30 lat tworzymy Ogólnopolską Radę Ruchów Katolickich

5 czerwca br. mija 30 lat od podjęcia decyzji o utworzeniu Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Przeszliśmy długą drogę w budowaniu jedności pośród różnorodności. W między czasie nasze ruchy musiały się odnaleźć w nowej sytuacji po odzyskaniu pełnej wolności. Jednocześnie, jak powiedział Jan Paweł II, przez te lata ruchy dojrzały eklezjalnie, odnalazły się w Kościele, wraz ze swoim dynamizmem i nowością.

Prowadzeni przez Ducha Świętego. 

Refleksja o ruchach w związku z 30-leciem działalności ORRK

I. Wprowadzenie

W 1949 roku działalność ruchów, stowarzyszeń katolickich została praktycznie zlikwidowana przez władze komunistyczne i działalność UB. Częściowo była kontynuowana w podziemiu w formie różnorodnych duszpasterstw studentów, młodzieży, ale nie było swobody zrzeszania się w Polsce. Pionierem odrodzenia ruchów w Polsce, w czasach komuny, stał się ruch Światło - Życie prowadzony przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

  Św. Jan Paweł II animatorem ruchów

  Jednym z działań apostolskich Jana Pawła II było wprowadzenie w życie soborowej wizji roli świeckich w Kościele i świecie. Głównym dokumentem, który to opisuje jest Adhortacja apostolska „Christifideles laici” o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie. Adhortacja ta została nazwana przez niektórych „kartą konstytucyjną laikatu katolickiego”.

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…