Danuta Pawłowska, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Należę do pokolenia, któremu tyle czasu i troski poświecił obecny Kongres; pokolenia urodzonego jeszcze w niewoli trzech zaborców, lub w krótkim dwudziestoleciu międzywojennym, w okresie upragnionej, wymodlonej i wywalczonej wolności i Niepodległości.  Wychowani w odzyskanej, wolnej Ojczyźnie przez pokolenie Siłaczek i Judymów, wyposażeni w ideały moralne i wartości patriotyczne, mieliśmy możność sprawdzenia się w zetknięciu z brutalną rzeczywistością II Wojny Światowej. Wrzesień 1939 roku to czas wielkiego dramatu naszej Ojczyzny, a także osobistej tragedii milionów Polaków wyrzuconych z ojczystej ziemi, emigracyjnych tułaczy, zamykanych w obozach i łagrach, ludzi uznanych za podludzi, skazanych na pracę niewolniczą i nędzną wegetację.

Maria Pankowska, Legion Maryi

W swojej dwudziestoletniej posłudze w Legionie Maryi miałam wiele apostolskich kontaktów z ludźmi starszymi i w podeszłym wieku. Dzisiaj pragnę opowiedzieć o moim spotkaniu z panią Alinką.

Janina Bolanowa, Legion Maryi, Białoruś

Od siedmiu miesięcy jestem prezydentem prezydium Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy parafii św. Kazimierza w miejscowości Mołodeczno niedaleko Mińska. Nasze prezydium istnieje już trzy lata, większość legionistów to ludzi starsi, na emeryturze. Maryja nas wybrała i prowadzi do tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Przed każdymi odwiedzinami modlimy się. Modlimy się też z osobami, które nie są w stanie chodzić do Kościoła z powodu choroby.

Od przeszło czterdziestu lat prowadzę w warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej czytania biblijne. W spotkaniach biblijnych udział biorą głównie emeryci. Czytamy wspólnie co drugi  tydzień na zmianę księgi Starego Testamentu i księgi Nowego Testamentu. Czytamy Pismo święte w sposób ciągły, księga po księdze.

Karta Praw Człowieka jest źródłem praw, które są niezbywalne, bo wynikają z samego człowieczeństwa każdej ludzkiej istoty. Znajdujemy tam między innymi zapis o prawie do stowarzyszania się i wypowiadania swoich poglądów. To niesie ze sobą pełne, autentyczne ludzkie życie, godność tego życia w każdej jego fazie. To sprawia, że każdy w swojej społeczności jest podmiotem. A być podmiotem to znaczy uczestniczyć w życiu swego narodu, swego kraju. Co stanowi o autentyczności życia, jest dowodem, że człowiek zawsze jest pierwszy.

Podsumowanie Kongresu

 

Zorganizowanie 13. Kongresu tematycznego, Rada III Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich poświęconego osobom starszym powierzono Legionowi Maryi.

Kongres ten odbył się 17 lutego 2007 r. i zgromadził około 200 uczestników, którym bliskie są problemy osób starszych w społeczeństwie, a także wielu seniorów, którzy służą innym i obdarowują społeczeństwo swoja wiedzą, bezinteresowna pomocą i wiarą.

Prof. Stanisława Steuden (KUL)
Instytut Psychologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Starość jest wyzwaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć
Jan Paweł II


Wkraczanie człowieka w okres starości nie oznacza stabilizacji rozwojowej, ale daje potencjalne możliwości zrozumienia sensu własnego życia, poczucia spełnienia, satysfakcji i zadowolenia; stawia kolejne zadanie, ale także łączy się z licznymi ograniczeniami i trudnościami. Za Janem Pawłem II można powiedzieć, że „Starość jest wyzwaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć

Sukcesem wynikającym z postępu cywilizacji jest wydłużenie się okresu życia człowieka. W Polsce dzięki utrzymującej się tendencji, podobnej jak na całym świecie, zwiększa się liczba osób dożywających sędziwego wieku. Z tym sukcesem związane są również pewne zadania dla społeczności i ich rządów,  które zarówno w obecnych czasach stanowią,  jak i w przyszłości będą jednym z ważniejszych wyzwań.

Dr Paweł Wosicki
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia

"Przyszłość cywilizacji europejskiej zależy od stanowczej obrony i promowania wartości życia"
Jan Paweł II, Ecclesia in Europa

Barbara Krzyżagórska - z zawodu artysta plastyk. Ukończyła Studium Teologii dla świeckich przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.
W latach 1991 - 1996 była redaktorem pierwszego w powojennej Polsce Katolickiego Radia w Warszawie - Miedzeszynie. Od kilkunastu lat prowadzi wspólnoty Legionu Maryi w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Miedzeszynie.