Biuletyn "Legio Mariae" przeznaczony dla czlonkow wspólnoty Legionu Maryi ukazuje się od 1991 roku. Wazną częścią tego biuletynu formacyjnego są świadectwa z apostolatu.

1. Nie lękajmy się pomagać w przejściu na drugą stronę życiaPrzed dwoma laty dowiedziałam się o trudnej sytuacji mojej znajomej. I wtedy zaproponowałam jej swą pomoc. Jednak trochę czasu upłynęło, zanim podjęła wyciągnięta, pomocną dłoń. A pomoc ta była konieczna w opiece nad jej 90-letnią mamą. Absorbowała ona swoją osobą wszystkich dookoła. Na szczęście polubiła mnie. Opowiadała swoje przeżycia z wojny, obozu, dzieciństwa. Modliła się razem z radiem, lubiła też wspólną modlitwę, a odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego stało się obowiązkowe. Były dni trudne, niezrozumiałe dla nas; wspieraliśmy się nawzajem. Ale przy modlitwie chora powoli wyciszała się, przepraszała, całowała krzyżyk i mówiła, że nie chce duszy oddać diabłu.
Coraz więcej czasu trwałam przy niej i przy jej rodzinie. W końcu wymagała takiej opieki jak małe dziecko. Nie mogła się już modlić – przysypiała, ale gdy tylko kreśliłam znak krzyża, ona też to czyniła na swoim czole. Modliłam się przy niej z przekonaniem, że słyszy tę modlitwę w ostatnich godzinach życia. 11 maja, w obecności córki i mojej, z modlitwą zanoszoną przez nas do Matki Bożej i zapaloną gromnicą w ręku odeszła do Boga, z uśmiechem na ustach i zdziwieniem na twarzy, tak jak pragnęła – w domu. Był to długi czas, ale nie stracony; wielkie odkrycie i potrzeba zrozumienia.

Janina, Warszawa