Celem działania Szkół Nowej Ewangelizacji programu "REDEMPTORIS MISSIO" w Kościele Katolickim jest formacja ewangelizatorów oraz inicjowanie nowych ośrodków ewangelizacyjnych na poziomie kraju, diecezji, parafii i wspólnot, tak, aby każdy katolik potrafił głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny i doświadczalny.

Obecnie w Polsce jest 19 Szkół Nowej Ewangelizacji współpracujących w Programie "REDEMPTORIS MISSIO", posiadających zatwierdzenie w Kościele Katolickim. Wśród nich jest 12 Szkół diecezjalnych, 1 w Seminarium Duchownym Diecezjalnym, 2 zakonne (Księży Zmartwychwstańców i Księży Saletynów) i 4 parafialne.

Każda Szkoła jest autonomiczna i podlega Biskupowi Diecezjalnemu, posiada osobę odpowiedzialną, mianowaną przez Ks. Biskupa.

Księża odpowiedzialni współpracują ze świeckimi biorąc odpowiedzialność za posługę ewangelizacyjną w Kościele katolickim.

Wszystkie Szkoły są zjednoczone we współpracy formacyjnej w ramach Programu "REDEMPTORIS MISSIO".