Podstawowy problem dzisiejszej młodzieży można sformułować następująco: Młodzież w całym organizmie społecznym nie czuje się "kimś", osobami wolnymi i odpowiedzial­nymi: żyje w świecie pełnym sprze­czności, który nie daje jej wzorców na dziś ani alternatyw na przyszłość, które by odpowiadały jej oczekiwaniom, nie znajduje w dzisiejszym świecie przestrzeni, by być sobą i by czyn­nie uczestniczyć w budowaniu lep­szego świata.

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie „Soli Deo” już od 1989 r. zrzesza studentów warszawskich uczelni. Koła terenowe Stowarzyszenia funkcjonują na Politechnice Warszawskiej, w Szkole Głównej Handlowej, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nazwą i jednocześnie hasłem Stowarzyszenia są słowa „Soli Deo” – „Samemu Bogu” – zawołanie Prymasa Tysiąclecia.

Stereotypy dotyczące młodych ludzi nie zawsze, i niekoniecznie oddają faktyczny stan rzeczy. Niejednokrotnie są one wyrazem zbyt powierzchownego, jednostronnego, obfitującego w pretensje, wyrastające z własnych zranień, patrzenia na tych, którzy z natury swego wieku nie są i nie mogą być w pełni ukształtowani i dojrzali. Mogą jednak poszukiwać. Czego poszukują? Czy nie Ogrodów Piękna, Ogrodów Prawdy, Ogrodów Miłości? Jakich jednak mają przewodników? Jakie możliwości odszukania Tego, który jest źródłem Ogrodów i ich Gospodarzem?