Wprowadzenie

Oddziaływanie wychowawcze rodziców, nauczycieli i duszpasterzy jest tym bardziej owocne, im bardziej wychowawcy rozumieją wewnętrzny świat wychowanków oraz im bardziej uwzględniają sytuację zewnętrzną młodego pokolenia. Jednym z czynników, który w istotny sposób wpływa na sytuację dzieci i młodzieży, jest dominująca kultura, w której wzrastają ludzie młodzi, gdyż kultura wpływa na ich sposób interpretowania, przeżywania oraz wyrażania własnego człowieczeństwa.

Ks. Marek Dziewiecki
Duszpasterz, pedagog i psycholog, adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

CHRZEŚCIJAŃSKI WYCHOWAWCA NA TRZECIE TYSIĄCLECIE

(...) jedynym adekwatnym punktem wyjścia w opracowaniu odpowiedzialnego modelu pedagogicznego, jest pogłębiona antropologia, a zatem realistyczne (a nie naiwne) i całościowe (a nie zawężone) rozumienie wychowanka. Powyższa teza jest tak oczywista, że zgodzą się z nią chyba wszyscy rodzice i pedagodzy, a nie tylko wychowawcy chrześcijańscy.

Dziwi nas czasem fakt: jak osiemdziesięcioletni człowiek może mieć tak silny wpływ na młodych całego świata? To pytanie, powinni zadać sobie wszyscy wychowawcy i z gorliwością naśladować Jana Pawła II w jego wypowiedziach, spotkaniach z młodymi, zwyczajnych gestach i radosnym uśmiechu. Młodzi kochają papieża, ponieważ nie głosi Chrystusa jedynie swoimi ustami, lecz całym sobą. Jest dla nich autentycznym świadkiem i uczniem Chrystusa. Poza tym Jan Paweł II kocha młodzież, wielokrotnie dając temu szczere dowody.