Ze swej istoty – przez samo bycie nimi – dzieci udzielają ludzkości jako takiej (nam wszystkim) swej spontaniczności, autentyczności, radości, pokoju i nadziei. Uświadamiają nam, że do takich właśnie należy królestwo niebieskie, że może one, gdy dorosną, zbudują lepszy, bardziej sprawiedliwy świat. Od dzieci możemy się uczyć wielkiej, naturalnej ufności i oby się na nas nie zawiodły; bo, jak mówi Pismo Święte, kto by miał zgorszyć choćby jedno z tych maluczkich, wart jest aby mu uwiązano kamień młyński u szyi.

Eucharystyczny Ruch Młodychwww.eerem.pl gromadzi dzieci i młodych, którzy razem przeżywają Ewangelię i z Jezusem chcą budować nowy świat. Ruch powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie przystosowania Krucjaty i jej zasad do dzisiejszych czasów. Można powiedzieć, że ERM jest w jakimś sensie wynikiem soborowego "aggiornamento" w dziedzinie wychowania eucharystycznego.

Ruch dla Lepszego Świata jest posłany do wszystkich – potrzebuje więc i angażuje również dzieci. Nie ma wydarzenia parafialnego, w którym nie byłyby one zaangażowane dzieci obserwując dorosłych wzrastają w świadomości, że parafia to wspólnota, której one są potrzebne. W parafii, gdzie jest Ruch dla Lepszego Świata, dzieci mogą realizować swoją potrzebę „bycia dla innych”, szukają więc swego miejsca we wspólnotach tu działających

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie powstał w 1956 roku. Jest  stowarzyszeniem niezależnym od władz państwowych, jak i od hierarchii kościelnej. Nie opowiada się za żadną opcją polityczną czerpiąc inspirację z dokumentów II Soboru Watykańskiego.
Głównym celem naszej działalności jest wspomaganie członków KIK i ich rodzin w pogłębianiu życia duchowego i intelektualnego.