Rudolf Kałwak, Ruch Focolari

Wszyscy pracujemy. Każdy z nas tu obecnych wykonuje jakąś pracę zawodową. Spróbujmy zobaczyć, jak niektórzy ludzie pojmują pracę zawodową, chociaż od razu trzeba zaznaczyć, że w niektórych nowszych zawodach jest dość trudno zdefiniować, co jest pracą, a co nią nie jest.

Beata i Tomasz Strużanowscy, Kościół Domowy, Ruch Światło-Życie

 I.  Kilka słów o nas

1. Dziękując organizatorom Kongresu za zaszczyt i zaufanie, którym obdarzyli nas, prosząc o wygłoszenie tej krótkiej konferencji, pragniemy od razu zaznaczyć, iż nie jesteśmy teologami i całe nasze wystąpienie będzie wyrastało z własnych doświadczeń, podpartych rzecz jasna nauczaniem Kościoła, ale siłą rzeczy bardzo osobistych i niekoniecznie usystematyzowanych.

Abp Józef Kupny, Delegat KEP ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

      Bardzo dziękuję za zaproszenie do wygłoszenia tego referatu. Wiele rzeczy już powiedziałem w czasie homilii i w pewien sposób zapowiadałem to, że będziemy zastanawiali się nad ubogimi, którzy są wokół nas i „których zawsze” - jak Pan Jezus powiedział – „wokół nas mieć będziemy”. W moim wystąpieniu pragnę jedynie wskazać na rodzaje ubóstwa i formy naszej pomocy właśnie ludziom ubogim.

Ponad 600 delegatów z ok. 140 ruchów i stowarzyszeń katolickich zbierze się 14 czerwca br. w Warszawie, aby debatować na temat: "Posłani, aby odnowić świat". Obrady toczyć się będą w żoliborskim sanktuarium nieopodal grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, uznawanego m. in. za patrona dialogu ze świeckimi.

IV Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Warszawa, 14 czerwca 2014 r.

Królestwo Boże pośród was jest. (Łk 17,21)

Rozpoznając znaki czasu, a zarazem wsłuchując się w głos naszych Pasterzy, Rada Programowa Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich podjęła we wrześniu 2011 r. decyzję o zwołaniu IV Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.