IV Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Warszawa, 14 czerwca 2014 r.

Królestwo Boże pośród was jest. (Łk 17,21)

Rozpoznając znaki czasu, a zarazem wsłuchując się w głos naszych Pasterzy, Rada Programowa Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich podjęła we wrześniu 2011 r. decyzję o zwołaniu IV Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

 

Motywem przewodnim Kongresu jest nowa ewangelizacja oraz zdynamizowanie apostolstwa ruchów.

Prace kongresowe trwały trzy lata:

- w latach 2012-2013 odbyły się kongresy, konferencje, projekty formacyjno-ewangelizacyjne w poszczególnych diecezjach oraz w ruchach i stowarzyszeniach,

- a w czerwcu 2014 r. odbędzie się IV Kongres Ogólnopolski Ruchów i Stowarzyszeń, który zbierze doświadczenia z diecezji, z ruchów oraz przekaże nowe inspiracje dla apostolstwa ruchów.

Pracom naszym towarzyszyły ważne wydarzenia, jakimi były Synod Biskupów poświęcony ewangelizacji w październiku 2012 r., Rok Wiary 2012/13, wybór nowego Papieża Franciszka oraz opublikowanie adhortacji apostolskiej „Evangelii Gaudium” o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie.

Podczas Spotkania ogólnopolskiego ruchów pragniemy podziękować Bogu za dar kanonizacji Ojca św. Jana Pawła II, który stał się animatorem „wiosny ruchów”, jaka pojawiła się po Soborze Watykańskim II. On dopomógł nam w dojrzewaniu eklezjalnym, podczas Jego pontyfikatu zostały zatwierdzone nowe ruchy, oraz dokonała sie odnowa ruchów istniejących od wieków.

Wdzięczni Bogu za to, że praca ruchów na rzecz ewangelizacji, która jest prowadzona w naszym Kościele od ponad 40 lat została zauważona i bardziej doceniona, a podczas IV Kongresu Ruchów pragniemy się przyjrzeć całemu spektrum apostolstwa, jaki podejmują członkowie ruchów i stowarzyszeń, nie tylko ewangelizacji sensu stricte. Podstawowym tematem będzie uświęcanie świata, jego przemiana w Chrystusie. Zostanie to ukazane poprzez referaty oraz poprzez publikację prezentującą konkretne i praktyczne działania, jakie członkowie ruchów i stowarzyszeń już podejmują w 15 obszarach apostolstwa. Ta publikacja będzie na tyle prosta i konkretna, aby każdy z członków, który będzie ją czytał mógł odnaleźć swoje zaangażowanie oraz ewentualnie odkryć nowe zaangażowania czy działania apostolskie, jakie on lub jego grupa może podjąć.

Pragniemy przejść od biernego przyglądania się, jak ten świat coraz bardziej się laicyzuje i podejmuje wysiłek, aby chrześcijan i chrześcijaństwo wyrugować z życia społecznego, ze świadomości publicznej i ograniczyć do zakrystii, ku odkrywaniu pozytywnej wizji naszej aktywności - odnowienia tego świata w duchu Ewangelii, przemieniania go z Chrystusem.

Spotkanie Kongresowe pokaże, co już robimy, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi oraz ukaże, jak możemy nasze apostolstwo uczynić bardziej skuteczne i owocne.

Mamy nadzieję, że ten nowy impuls do naszej pracy apostolskiej, jakim jest Kongres. przyczyni się do rozkwitu nowych inicjatyw ewangelizacyjnych w naszej Ojczyźnie.

PS. Zaproszenia na Kongres zostaną wysłane do ruchów pod koniec kwietnia, początek maja. Na każdy ruch przypada 5 zaproszeń, natomiast ruchy bardzo duże otrzymują 10 zaproszeń. Diecezjalne Rady Ruchów otrzymują 5 zaproszeń.