Ponad 600 delegatów z ok. 140 ruchów i stowarzyszeń katolickich zbierze się 14 czerwca br. w Warszawie, aby debatować na temat: "Posłani, aby odnowić świat". Obrady toczyć się będą w żoliborskim sanktuarium nieopodal grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, uznawanego m. in. za patrona dialogu ze świeckimi.

 

Ks. Adam Schulz SJ, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich zapowiada, że głównym celem przygotowywanego Kongresu jest uwrażliwienie świeckich na potrzebę apostolstwa w świecie. "Duża część polskich katolików chętnie angażuje się we własnym ruchu oraz na terenie kościelnym, zapominając jednak o tym, że zasadniczym celem apostolstwa świeckich jest zewnętrzny świat i do niego właśnie zostali posłani" - dodaje. Wyjaśnia, że dlatego podstawowym wątkiem Kongresu będzie "uświęcanie świata, jego przemiana w Chrystusie".

"Obecnie pragniemy przejść od biernego przyglądania się, jak ten świat coraz bardziej się laicyzuje i podejmuje wysiłek, aby chrześcijaństwo i chrześcijan wyrugować z życia społecznego, ze świadomości publicznej i ograniczyć do zakrystii, ku odkrywaniu pozytywnej wizji naszej aktywności - odnowienia tego świata w duchu Ewangelii, przemieniania go z Chrystusem" - czytamy w materiałach przygotowanych na Kongres.

Kongres odbywa się pod patronatem ks. kard Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego.

Jeden z głównych referatów pt: "Jak kochać Kościół, gdy widzimy w nim tyle zła?", wygłosi sekretarz Episkopatu bp Wojciech Polak. Będzie też mowa o apostolstwie w pracy zawodowej, zaangażowaniu społecznym ruchów, trosce o ubogich i znaczeniu rodziny jako podstawowego miejsca formacji chrześcijańskiej.

Uczestnicy Kongresu wezmą też udział w Mszy św. dziękczynnej za kanonizację Jana Pawła II, której przewodniczyć będzie abp Józef Kupny z Wrocławia, stojący na czele Rady Episkopatu ds. Społecznych a zarazem odpowiedzialny za współpracę z ruchami. Do udziału w Kongresie - oprócz liderów i delegatów ruchów i stowarzyszeń - zaproszeni zostali także członkowie Diecezjalnych Rad Ruchów Katolickich.

Z okazji Kongresu przygotowywana jest specjalna książka, która prezentować ma aktywność apostolską członków poszczególnych ruchów. Materiały te opublikowane zostaną pod zbiorczym tytułem: "Programy apostolskie ruchów".

Ks. Schulz ocenia, że w ostatnich latach daje się zauważyć wyraźne ożywienie działalności polskich ruchów i stowarzyszeń katolickich. Sprzyja temu z pewnością istotny akcent na nową ewangelizację, jaki kładzie obecnie Kościół a także i pontyfikat papieża Franciszka, w którego duchowości członkowie ruchów doskonale się odnajdują i znajdują w niej inspirację.

Obecnie w Polsce działa na szczeblu ogólnokrajowym - 150 ruchów i stowarzyszeń katolickich, a na szczeblu bardziej lokalnym - ponad tysiąc. W sumie zaangażowanych jest w nie 2,5 mln Polaków.

Organizatorem IV Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich jest Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich. Powstała ona w czerwcu 1990 roku jako owoc wcześniejszej – trwającej od 1978 roku – współpracy liderów ruchów i stowarzyszeń katolickich. Inicjatywa ta została zatwierdzona przez Episkopat Polski, który mianował asystenta kościelnego. Biskup Edward Samsel był nim w latach 1990–1995, a następnie funkcję tę pełnił biskup Bronisław Dembowski. Obecnie delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Katolickich i Stowarzyszeń Katolickich jest abp Józef Kupny. (KAI)