1. Spotkanie wszystkich ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w Polsce. Doświadczenie eklezjalnej jedności ruchów i stowarzyszeń: jedność pośród różnorodności.
  2. Podsumowanie prac Kongresów Diecezjalnych oraz Konferencji Ogólnopolskich, które odbyły w latach 2003-2005.

Kongres to kilkuletni program pracy pastoralnej i formacyjnej ruchów i stowarzyszeń. Prace nad Kongresem rozpoczęły się w 2002 roku i potrwają do 2007 roku. Na tej drodze odnowy duchowej i apostolskiej ruchów, jaką jest Kongres, wyodrębniamy następujące etapy:

Konferencje Ogólnopolskie przygotowujące Kongres
  • 22 lutego 2003 r. - Konferencja Ogólnopolska poświęcona formacji duchowej świeckich: "Nowe wyzwania dla duchowości osób świeckich", Warszawa, Sanktuarium św. Andrzeja Boboli

Kongresy Diecezjalne Ruchów i Stowarzyszeń

Rok 2003
  • 30-31 maja: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej w Toruniu
  • 7 czerwca: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Katowicach

Honorowy Patronat nad Kongresem

  • ks. kard Józef Glemp, Prymas Polski
  • ks. abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
  • ks. abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce

Na Kongres zaprosiliśmy:

  • księży biskupów zainteresowanych pracą ruchów katolickich;
  • delegacje ruchów i stowarzyszeń z 20 krajów Europy;
  • delegacje ponad 100 ruchów i stowarzyszeń działających w Polsce;