Kongresy Diecezjalne Ruchów i Stowarzyszeń

Rok 2003
 • 30-31 maja: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej w Toruniu
 • 7 czerwca: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Katowicach
 • 14 czerwca: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie
 • 25 października: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Legnickiej w Legnicy
 • 14 listopada: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Archidiecezji Poznańskiej w Poznaniu
Rok 2004
 • 21-30 maja: Kongres Ruchów Stowarzyszeń i Bractw Archidiecezji Częstochowskiej
 • 8-9 października: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie
 • 9-10 października: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Łomżyńskiej w Łomży
 • 15-16 października: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Szczecińskiej w Szczecinie
 • 16 października: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Poznańskiej, cz. II w Lesznie
 • 23 października: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Warszawsko-Praskiej
 • 30 października: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Płockiej w Płocku
Rok 2005
 • kwiecień: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
 • 7 maja: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Radomskiej w Radomiu
 • 8-15 maja: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Lubelskiej
 • maj: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Gnieźnieńskiej
 • maj: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Pelplińskiej
 • maj: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Elbląskiej
 • wiosna: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Białostockiej
 • jesień: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Bydgoskiej
 • jesień: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Warmińskiej
 • jesień: Kongres Ruchów i Stowarzyszeń w Archidiecezji Łódzkiej
Rok 2006
 • Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Ordynariatu Polowego


Inne diecezje nie podały nam jeszcze terminów swoich kongresów.