Honorowy Patronat nad Kongresem

 • ks. kard Józef Glemp, Prymas Polski
 • ks. abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
 • ks. abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce
Rada Programowa Kongresu
 • bp Mieczysław Cisło, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Katolickich
 • bp Bronisław Dembowski, asystent ORRK
 • Teresa Bazylko-Boratyn, Legion Maryi
 • ks. Antoni Dunajski, Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej
 • Jerzy Grzybowski, Spotkania Małżeńskie
 • Zygmunt Gutowski, Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
 • Elżbieta Hniedziewicz, Polski Związek Kobiet Katolickich
 • ks. Roman Litwińczuk, Ruch Światło-Życie
 • ks. Zygmunt Malacki, proboszcz parafii św. St. Kostki na Żoliborzu
 • ks. Dariusz Nowak, Rada Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw Archidiecezji Częstochowskiej
 • ks. Wojciech Nowacki, Odnowa w Duchu Świętym
 • Regina Pruszyńska, Federacja Sodalicji Mariańskich
 • ks. Grzegorz Ruchniewicz, Wspólnota Krwi Chrystusa
 • ks. Stefan Schudy, Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej
 • Zbigniew Słup, Wspólnota „Chemin Neuf”
 • o. Arkadiusz Sosna, Ruch Szensztacki
 • o. Włodzimierz Tochmański OCD, Świecki Zakon Karmelitów Bosych
 • Magdalena Urbańska, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców
 • ks. Adam Schulz SJ, przewodniczący ORRK
Komitet Organizacyjny Kongresu
 • Krystyna Bolewska (Wspólnota Życia Chrześcijańskiego)
 • Marian Czajczyk (Ruch Światło-Życie)
 • Grażyna Hennel (Wspólnota „Chemin Neuf”)
 • Radosław Krawczyk (Ruch Rodzin Nazaretańskich)
 • ks. Roberto Saltini (Focolari)
 • Zdzisław Słupczyński (Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich)
 • o. Adam Schulz SJ - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego