Konferencje Ogólnopolskie przygotowujące Kongres
  • 22 lutego 2003 r. - Konferencja Ogólnopolska poświęcona formacji duchowej świeckich: "Nowe wyzwania dla duchowości osób świeckich", Warszawa, Sanktuarium św. Andrzeja Boboli
  • 8 listopada 2003 r. - w ramach Plenarnego Spotkania ORRK odbyła się sesja  poświęcona posłudze ruchów wobec młodzieży: "Nowe wyzwania duszpasterstwa młodzieży", Warszawa, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
  • 22 maja 2004 r. - Konferencja Ogólnopolska na temat formacji dzieci: "Ruchy dzieciom - dzieci ruchom", Warszawa, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
  • 5 czerwca 2004 r. - Konferencja Ogólnopolska poświęcona zaangażowaniom społecznym ruchów i stowarzyszeń katolickich: "Nasza odpowiedź na kryzys życia społecznego", Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
  • 9 października 2004 r. - Konferencja Ogólnopolska na temat ewangelizacji: "Ewangelizacja drogą odrodzenia człowieka w Chrystusie", Jasna Góra, Częstochowa
  • 6 listopada 2004 r. - Sesja poświęcona teologii i duchowości laikatu w związku z 40. rocznicą ogłoszenia konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium II Soboru Watykańskiego, Sanktuarium św. Stanisława Kostki, Warszawa