Pierwszy dzień Kongresu - 11 czerwca 2005 r.
Kościół św. Stanisława Kostki, ul. Hozjusza 2, Warszawa


10.00 - Otwarcie Kongresu: Przesłanie - ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski

10.30 - Przesłanie na Kongres ks. abp Stanisław Ryłko, Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Świeckich - odczyta bp Mieczysław Cisło, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Katolickich

ks. abp Stanisław Ryłko, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich

W imieniu Papieskiej Rady ds. Świeckich pozdrawiam z całego serca wszystkich uczestników III Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, jaki odbywa się w Warszawie. Bardzo chciałem być w tych dniach z Wami, lecz niestety z powodu przeszkód ode mnie niezależnych, musiałem pozostać w Rzymie. Przepraszam za sprawiony zawód! Duchowo łączę się jednak z pracami Waszego Kongresu,

Abp Józef Michalik
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Zdaję sobie sprawę, że zaproszenie na Kongres Ruchów i Stowarzyszeń wiąże się z nadzieją (słuszną zapewne) usłyszenia czegoś interesującego i przeżycia czegoś ważnego. Z taką intencją przychodzę na to spotkanie i ja również.

Chciałbym zobaczyć, posłuchać "przyłożyć ucho" (Jan Paweł II) aby zobaczyć, jak bije rytm życia eklezjalnego w sercu Kościoła, bo ruchy i stowarzyszenia są przecież wielką jego nadzieją. Są już dziś poważną rzeczywistością (Oblicza się, że same tylko nowe ruchy liczą ok. 60 - 70 milionów zaangażowanych członków).

O. Adam Schulz SJ
Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich
I. Wprowadzenie
Zanim odpowiemy sobie na pytanie, dokąd zmierzają ruchy, w jakich kierunkach będzie przebiegał ich rozwój w najbliższych latach, trzeba przyjrzeć się, jak obecnie wygląda sytuacja w zrzeszeniach katolickich w Polsce.

Adam Miazga
Informatyk, jeden z administratorów Kongresowego Serwisu Internetowego.
Szanowni Państwo,

Mam przedstawić ideę, funkcjonowanie i przyszłość Kongresowego Serwisu Internetowego.
Jest to inicjatywa zmierzająca do wykorzystania Internetu jako medium wspomagającego prace kongresowe.

Małgorzata Stuła-Topolska
Wiceprzewodnicząca Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! (1 Kor 9,16)


To wyznanie św. Pawła przyświeca przez wieki pokoleniom chrześcijan przepojonym miłością do Chrystusa i zatroskanym o przepowiadanie dobrej Nowiny o Nim, wg pragnienia Jego serca: ”Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15) Tym nakazem Jezusa żyją także ewangelizatorzy u początku III Tysiąclecia. Do nich zalicza się także ponad 30 osobowa grupa, która od stycznia 2005 zaczęła tworzyć zespół roboczy Kongresu Ewangelizacyjnego w ramach ORRK.

O. Włodzimierz Tochmański OCD
Karmelita Bosy, wykładowca Karmelitańskiego Seminarium Duchownego i KID, rekolekcjonista.
I.
Opis tematu

Fundamentem życia chrześcijańskiego jest właściwa formacja duchowa. Dlatego też Kościół na początku XXI wieku wyraża pasterską troskę o odpowiednią formację duchową i doktrynalną wszystkich wierzących. Jeśli na mocy chrztu św. wszyscy katolicy wezwani są do formacji i mają do niej prawo, to tym bardziej są do niej wezwani wierni zrzeszeni w ruchach i stowarzyszeniach katolickich.

Ks. Roman Litwińczuk, Ruch Światło-Życie
Tak postawiony temat domaga się najpierw spojrzenia na współczesną młodzież, jej problemy i oczekiwania oraz sposób przeżywania wartości religijnych. Kolejnym krokiem powinna być próba dostrzeżenia miejsca ludzi młodych w Kościele oraz ich postrzeganie Kościoła. Dopiero na tym tle można będzie określić co ruchy, jako wspólnoty, w których można doświadczyć Kościoła mają do zaoferowania ludziom młodym.

„To porównanie do wiosny – mówił papież Jan Paweł II 14 X 2000 r. podczas jednej z homilii Jubileuszu Rodzin w Rzymie — wprowadza nas (…) w atmosferę pełną życia, kolorów, światła i śpiewu, jaka kojarzy nam się z wiosną. To wszystko w naturalny sposób obecne jest w dzieciach. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i umacnia się. Przychodząc na świat, przynoszą z sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia. We wszystkim od nas uzależnione, zwłaszcza na wczesnych etapach życia, są naturalnym wezwaniem do solidarności”.

Barbara Krzyżagórska - z zawodu artysta plastyk. Ukończyła Studium Teologii dla świeckich przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.
W latach 1991 - 1996 była redaktorem pierwszego w powojennej Polsce Katolickiego Radia w Warszawie - Miedzeszynie. Od kilkunastu lat prowadzi wspólnoty Legionu Maryi w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Miedzeszynie.