Kongres to kilkuletni program pracy pastoralnej i formacyjnej ruchów i stowarzyszeń. Prace nad Kongresem rozpoczęły się w 2002 roku i potrwają do 2007 roku. Na tej drodze odnowy duchowej i apostolskiej ruchów, jaką jest Kongres, wyodrębniamy następujące etapy:

 

I etap: lata 2002-2005

Opracowanie pastoralnego programu III Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

  • Konferencje Ogólnopolskie rozeznające nowe kierunki zaangażowań ruchów w Polsce. Konferencje te podejmują trudniejsze zagadnienia: nowe kierunki pracy formacyjnej ruchów, nowe inspiracje do pracy ewangelizacyjnej, zagadnienie zaangażowania społecznego członków ruchów, praca formacyjna z dziećmi i młodzieżą.
  • Kongresy Diecezjalne w poszczególnych diecezjach w Polsce. W refleksję nad wyzwaniami formacyjnymi i apostolskimi włączają się animatorzy wspólnot lokalnych.
II etap: lata 2005-2007
  • Sesja Inaugurująca Kongres Ogólnopolski Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, 11-12 czerwca 2005 r., Warszawa. Spotkanie inspiruje do pracy kongresowej po zebraniu doświadczeń płynących z Kongresów Diecezjalnych oraz Konferencji Ogólnopolskich, wskazuje dalsze kierunki pracy oraz aktualne miejsce ruchów w Kościele i społeczeństwie
  • 14 Kongresów Tematycznych, lata 2005-2007
    Czternaście powołanych zespołów koordynuje pracę w 14 ważniejszych obszarach aktywności apostolskiej ruchów i stowarzyszeń katolickich. Praca odbywa się w formie synodalnego rozeznawania kierunków wyzwań oraz sposobów rozwiązywania problemów wykorzystując stały dialog z wszystkimi członkami ruchów, którzy pragną się włączyć w poszukiwania poprzez wykorzystanie internetu. Każdy z 14 zespołów będzie miał swoją stronę internetową, na której na bieżąco zaprezentuje wyniki swoich prac i poszukiwań. Zespół pracuje w sposób ciągły przez 2 lata z wykorzystaniem internetu, w ciągu trwania tej pracy organizuje jedno Spotkanie Plenarne dla uczestników prac tego zespołu Kongresu Tematycznego i osób zainteresowanych.
    Wszystkie ruchy i stowarzyszenia katolickie oraz Rady Diecezjalne są poproszone o to, aby włączyć się w prace każdego z 14 Kongresów Tematycznych - przez skierowanie osoby zainteresowanej danym obszarem apostolstwa do współpracy z zespołem koordynującym pracę danego Kongresu Tematycznego. Poza tym na każdej z 14 stron internetowych Kongresów Tematycznych będzie specjalne miejsce na oficjalną wypowiedź ruchów, stowarzyszeń, Rad Diecezjalnych w danej dziedzinie.
III etap: lata 2007-2008
  • Sesja Podsumowująca Kongres Ogólnopolski, 16-17 czerwca 2007r., Warszawa. Tą sesją pragniemy zakończyć prace kongresowe; będzie ona prezentacją ostatecznych owoców naszych poszukiwań i ukazaniem drogi, jak poszczególne ruchy i Rady Diecezjalne mogą wprowadzać je w życie.
  • Wprowadzanie w życie inspiracji płynących z Kongresu przez Ogólnopolską Radę Ruchów Katolickich, Diecezjalne Rady Ruchów oraz poszczególne ruchy i stowarzyszenia.