l. Etap pierwszy - od czerwca '93 do maja '94

  • refleksja nad rolą ruchów w życiu Kościoła oraz społeczeństwa w aktualnej sytuacji w Polsce podjęta przez poszczególne ruchy i stowarzyszenia, dla których pomocą będzie materiał formacyjny przygotowany przed Kongresem (styczeń '94),
  • informacja o ruchach i stowarzyszeniach oraz o Kongresie,
  • podjęcie modlitwy w intencji laikatu polskiego,
  • czas przygotowania Kongresu od strony merytorycznej oraz organizacyjnej.


2. Etap drugi - 3 i 4 czerwca 1994

  • Spotkanie Kongresowe wraz z imprezami towarzyszącymi.


3. Etap trzeci - od czerwca do grudnia '94

  • dzielenie się doświadczeniem Kongresu przez jego uczestników w środowiskach, w których działają członkowie ruchów i stowarzyszeń,
  • opracowanie dokumentu kongresowego, który zbierze informacje, sugestie oraz doświadczenia z poszczególnych etapów Kongresu.


Źródło: Rada Ruchów Katolickich, Wiosna ruchów. Materiały z I Kongresu Ruchów Katolickich, Warszawa 1994