1. Zaproszeni goście

kard. Alfonso Lopez Trujillo, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny
bp Paul Joseph Cordes, Wiceprzewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich
kard. Józef Glemp, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Przewodniczący Drugiego Polskiego Synodu Plenarnego
abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce bp Tadeusz Pieronek, Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, Sekretarz Generalny Drugiego Polskiego Synodu Plenarnego
Arcybiskupi i biskupi, przedstawiciele Episkopatu Polski
o. Florian Pełka SJ, Przewodniczący Konferencji Krajowej Wyższych Przełożonych Instytutów Zakonnych i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
m. Hilaria Hatko SSND, Przewodnicząca Konferencji Przełożonych Wyższych Zakonów Żeńskich
Krzysztof Zanussi, Papieska Rada ds. Kultury
Hanna Gronkiewicz-Waltz
przedstawiciele Wyższych Przełożonych Męskich i Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych
przedstawiciele lnstytutów Świeckich
delegacja Drugiego Polskiego Synodu Plenarnego
delegaci Biskupów Ordynariuszy ds. ruchów i stowarzyszeń w diecezji
przedstawiciele wydawnictw katolickich, prasy katolickiej oraz rozgłośni katolickich
przedstawiciele katolików świeckich z krajów Europy Wschodniej i Zachodniej
przedstawiciele domów rekolekcyjnych, centrów duchowości oraz centrów spotkań młodzieży
oraz wielu innych dostojnych Gości, których trudno w tak krótkiej prezentacji wymienić.


2. Delegacje Ruchów i Stowarzyszeń

Akademicki Ruch Misyjny
Apostolat Maryjny
Apostolstwo Modlitwy
Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta
Bractwo Odnowy Moralnej Św. Maksymiliana i Św. Brata Alberta
Caritas Polska
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Hiob"
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół
Diakonia Narodu
Duszpasterstwo Młodzieży Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej
Dzieło Kolpinga w Polsce
Dzieło Maryi (Focolari)
Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M.
Eucharystyczny Ruch Młodych
Franciszkański Ruch Apostolski
Franciszkański Ruch Ekologiczny
Franciszkański Zakon Świeckich
Fundacja Rozwoju Gospodarczego
Gdańskie Porozunienie w Obronie Życia
Human Life International - Europa
Jasnogórska Rodzina Różańcowa
Katolicka Wspólnota Niepełnosprawnych "Serce"
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy
Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Kolbego
Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
Katolickie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze Diecezji Warmińskiej im. Stanisława Kardynała Hozjusza
Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców
Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Katowicach
Klub Św. Józefa. Katolickie Stowarzyszenie Członków Środowisk Gospodarczych
Komunia i Wyzwolenie (Comunione e Liberazione)
Legion Maryi
Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Świętej
Misyjna Wspólnota Współpracowników Zgromadzenia Słowa Bożego
Młodzi Chrześcijańscy Demokraci
Młodzież Franciszkańska
Neokatechumenat
Ochotnicy Cierpienia
Odnowa w Duchu Świętym
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Katolickich:
Akademickie Stowarzyszenie Katolickie "Soli Deo", Drużyny Narodowe, Gorzowskie Porozumienie Młodzieży Katolickiej "Życie", Katolicki Związek Akademicki "Emaus", Katolicki Związek Akademicki "Totus Tuus", Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza", Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Przymierze", Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej, Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Unia Młodych", Związek Akademicki "Communio", Związek Akademicki "Młoda Polska", Związek Akademicki "Pokolenie", Związek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół"
Ośrodek Augustinum
Polish-European Pńv. Foundation "Hope for Poland"
Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
Polska Unia Obrońców Życia
Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców
Polskie Towarzystwo Nauczycieli
Przymierze Rodzin
Publiczne Stowarzyszenie Wiernych - Wspólnota Krzyża
Rada Koordynacyjna Gdańskich Stowarzyszeń Katolickich
Rada Ruchów Katolickich Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Ruch Apostolatu Emigracyjnego
Ruch Apostolski Pomocników Matki Kościoła
Ruch Apostolski "Rodzina Rodzin"
Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu
Ruch Kultury Chrześcijańskiej "Odrodzenie"
Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
Ruch dla Lepszego Świata (Movimento per il Mondo Migliore)
Ruch na rzecz "Pokolenia Jana Pawła II"
Ruch Obrony Życia "Gaudium Vitae"
Ruch Obrony Życia im. Ks. Jerzego Popiełuszki
Ruch Obrony Życia Poczętych Dzieci "Pro Familia"
Ruch "Odnowić Oblicze Ziemi"
Ruch Odpowiedzialności za Naród, Kościół i Państwo
Ruch Rodzin Nazaretańskich
Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata "Maitri"
Ruch "SOS - Obrony Poczętego Życia"
Ruch Społeczny "Ku Cywilizacji Miłości"
Ruch Szensztacki
Ruch Światło-Życie (w tym gałąź rodzinna Ruchu "Kościół Domowy")
Ruch Totus Tuus (Kościelna Służba Porządkowa Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej)
Ruch Wspólnot Wiara i Światło
Ruch "Wspólnota Krwi Chrystusa"
Rycerstwo Niepokalanej
Sodalicja Mariańska
Spotkania Małżeńskie
Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania Społeczno-Kulturalnego Młodzieży
Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
Stowarzyszenie Dzieło Księdza Czesława Białka
Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom "Bractwo Więzienne"
Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski
Stowarzyszenie Kanonistów Polskich
Stowarzyszenie Katolickie "Wspólnota"
Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej
Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej (Łódź)
Stowarzyszenie Katolicko -Społeczne Ziemi Mławskiej
Stowarzyszenie Krzewienia Katolickiej Nauki Społecznej
Stowarzyszenie Krzewienia Kultu św. Andrzeja Boboli
Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
Stowarzyszenie "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza
Stowarzyszenie Polskich Prawników Katolickich
Stowarzyszenie "Prawo do Życia"
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Stowarzyszenie Siostry Faustyny
Stowarzyszenie "Societas Christiana"
Towarzystwo Ducha Jezusowego
Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta
Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"
Towarzystwo Przyjaciół Kolekcji im. Jana Pawła II
Towarzystwo Przyjaciół "Powściągliwości i Pracy"
Unia Laikatu Katolickiego
Wspólnota "Emmanuel"
Wspólnota Eschatologiczna
Wspólnota Kapłanów "Przymierze"
Wspólnota Katolicka Polski Związek Zwykłych Kobiet
Wspólnota z Taize
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego
Wspólnoty Apostolskie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
Wspólnoty Wieczernikowe
Wspólnoty Wieczernikowe Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
Zgromadzenie Terezjańskie Karmelitów Bosych
Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
Związek Wychowanek Sacre-Coeur
oraz przedstawiciele kilku ruchów i stowarzyszeń, którzy nie zgłosili się do recepcji Kongresu.


Źródło: Rada Ruchów Katolickich, Wiosna ruchów. Materiały z I Kongresu Ruchów Katolickich, Warszawa 1994