Abp Kazimierz Nycz
Metropolita Warszawski

Przesłanie do uczestników Sesji Podsumowującej
III Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Warszawa, 16-17 czerwca 2007 r.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
zgromadzeni na Sesji Podsumowującej III Ogólnopolski Kongres
Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich!

Budować lepszy świat w duchu ordo amoris
Podsumowanie III Kongresu Ruchów
Warszawa, 16 czerwca 2007 r.

III Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Warszawa 16-17 czerwca 2007


„Ukazywać piękno Chrystusa współczesnemu światu”