Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
zgromadzeni na Sesji Podsumowującej III Ogólnopolski Kongres
Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich!

Pragnę serdecznie pozdrowić Was wszystkich, na czele z Księdzem Arcybiskupem Stanisławem Ryłko, i zapewnić o duchowej łączności. Dziękujemy dziś Bogu za owoce dwuletniej pracy kongresowej, która skupiła tak wiele ruchów i stowarzyszeń wiernych świeckich i pozwoliła wspólnie rozeznawać znaki czasu i szukać właściwych odpowiedzi - dla wypełniania misji ewangelizacyjnej Kościoła. Komunia, którą tworzyliście podczas Kongresu, dzieląc się swoimi doświadczeniami, ukazując realizację własnych charyzmatów i podejmując refleksję intelektualną, w atmosferze wspólnotowej modlitwy, daje nadzieję na twórcze współdziałanie wszystkich zaangażowanych w życie Kościoła. Ufam, że to dzieło pozwoli z nowym entuzjazmem podejmować zadania uczniów Chrystusa, którzy - wedle woli swojego Pana i Nauczyciela - mają być "solą ziemi i światłem świata" (Mt 5, 13-14).
Z serca Wam błogosławię na codzienny trud dawania świadectwa wiary, które ukazuje współczesnemu człowiekowi piękno Kościoła Bożego i niesie radość i nadzieję.

† Józef Kardynał Glemp
Prymas Polski

Warszawa, dnia 16 czerwca 2007
N. 76/07/P/W.