Adam Miazga
Informatyk, jeden z administratorów Kongresowego Serwisu Internetowego.
Szanowni Państwo,

Mam przedstawić ideę, funkcjonowanie i przyszłość Kongresowego Serwisu Internetowego.
Jest to inicjatywa zmierzająca do wykorzystania Internetu jako medium wspomagającego prace kongresowe.
Co chcemy osiągnąć? Dlaczego Internet?

Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tej inicjatywie myślałem, że chodzi o stworzenie zwykłych stron www informujących o wydarzeniu, które odbędzie się w określonym czasie i miejscu. Pomyliłem się. Idea idzie dużo dalej.
Kongresowy Serwis Internetowy powstał z myślą o 2 milionach osób, którzy są członkami lub sympatykami ruchów i stowarzyszeń katolickich w Polsce. Zapraszamy każdego, kto tylko ma dostęp do komputera i może go podłączyć do sieci Internet, nawet przez modem. Ma on szansę stać się uczestnikiem III Kongresu. Co więcej może aktywnie go współtworzyć- i to jest  główna idea, która przyświeca pomysłodawcom. Poprzez wirtualne połączenia dać szansę realnego uczestnictwa każdemu.

Na czym polega Kongresowy Serwis Internetowy?


Kongresowy Serwis Internetowy to strona główna dostępna pod adresem internetowym  www.kongresruchow.pl oraz 14 serwisów tematycznych. To one są najważniejszą częścią. Dzisiaj, za chwilę nastąpi ich uroczyste otwarcie,  staną się dostępne dla wszystkich internautów. Od tej chwili Internetowy Kongres zacznie swoją działalność.
Serwisy tematyczne odzwierciedlają obszary zainteresowań III Kongresu. Dotyczą takich zagadnień jak: Ewangelizacja, Formacja duchowa,  Dzieci, Młodzież, Rodzina, Apostolstwo osób starszych,  Ubodzy, Globalizacja, Gospodarka, Kultura, Ekologia.

W serwisie tematycznym każdy internauta będzie mógł znaleźć różnorakie materiały: dokumenty Kościoła dotyczące danego zagadnienia, materiały z poprzednich Kongresów, stanowiska poszczególnych ruchów, inne artykuły mające być inspiracją w pracach kongresowych.

Każdy, kto będzie chciał w sposób aktywny uczestniczyć w pracach wybranego serwisu tematycznego będzie miał taką możliwość poprzez tematyczne forum dialogu. To swego rodzaju nowość. W Internecie powszechnie używa się forów dyskusyjnych. Nam chodzi nie tyle o dyskutowanie między sobą (co często przybiera formy mało kulturalne), ale o wspólne rozeznanie czego Pan Bóg chce o nas. Dużą rolę mają odgrywać świadectwa ludzi, którzy podejmują apostolstwo w danej dziedzinie życia i mogą się tym podzielić oraz zainspirować innych.
Każdy serwis tematyczny jest szansą na podzielenie się bogactwami zawartymi w poszczególnych ruchach i stowarzyszeniach. Ważny jest głos każdego internauty, czy to z wielkiego miasta czy z małej miejscowości, starego i młodego, kapłana jak i świeckiego. Wspólnie możemy znaleźć nowe inspiracje i sposoby na przeżywanie naszej wiary w XXI wieku.

Każdy z naszych serwisów tematycznych  ma jeszcze jedno zadanie. Ma wesprzeć przygotowania do realnego kongresu tematycznego, który odbędzie się w konkretnym miejscu w okresie 2 lat. Serwis może być czynnikiem integrującym, platformą do wymiany pomysłów, sposobem pozyskiwania współorganizatorów.

Czy wszystko zostało już zrobione?

I tak i nie. Tak, ponieważ od ponad pół roku duża grupa osób pracuje nad realizacją tej idei. Dzięki nim może dojść dzisiaj do uroczystego otwarcia. Z drugiej jednak strony jesteśmy w momencie startu. Dalsze losy KSI zależą od Państwa i od członków Państwa ruchów i stowarzyszeń. Jeśli uznacie, że jest to przydatne narzędzie, jeśli zechcecie go używać, to KSI wypełni swoje zadanie. Prosimy Państwa, abyście się poczuli jego współautorami.
Każdy może znaleźć ten serwis tematyczny, który najbardziej odpowiada jego zainteresowaniom. Zachęcamy oczywiście do zapoznawania się z materiałami na nim zamieszczonymi, ale również do przysyłania własnych. Czekamy na wypowiedzi ruchów i stowarzyszeń na zaproponowane zagadnienia. Przyjmujemy sugestie i pomysły. Myślę, że w imieniu redaktorów zajmujących się serwisami,  mogę obiecać, że dołożymy starań, aby każda Państwa propozycja spotkała się ze starannym potraktowaniem. Przede wszystkim zapraszamy do tematycznych forów dialogu. Mamy nadzieję, że każdy z Państwa się tam zarejestruje i zechce podzielić się z innymi swoim doświadczeniem. Prosimy również o propagowanie KSI w swoich  środowiskach np. poprzez publikację artykułów o tej inicjatywie.

Na koniec kilka słów o osobach zaangażowanych w realizację projektu Kongresowego Serwisu Internetowego. Jesteśmy podzieleni na kilka grup. Mamy grupę techniczną, składającą się z informatyków oraz grupy redakcyjne odpowiedzialne merytorycznie za swoje serwisy tematyczne. Pracujemy razem od ponad  pół roku. Informatycy stworzyli webowy system zarządzania treścią, redaktorzy z jego pomocą wprowadzają swoje materiały i czuwają nad forami tematycznymi. Mamy do dyspozycji szybkie i bezpieczne serwery.  Mi osobiście ta konkretna praca przyniosła wiele satysfakcji.  Oprócz poczucia, że robi się coś pożytecznego, wynikała ona z możliwości poznania wielu osób z wielu ruchów i stowarzyszeń. Są to wspaniałe osoby, które nieraz wkładały mnóstwo serca i zaangażowania w naszą pracę. Wystarczy powiedzieć, że niektórzy redaktorzy zaczynali od kupna komputera. Za to wszystko serdecznie dziękuję. W szczególny sposób o.Adamowi Szulcowi i sekretariatowi ORRK, za tą odważną inicjatywę.

Hasło III Kongresu brzmi: "Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, żeby on już zapłonął".
Chcielibyśmy, aby to co robimy mogło stać się małą bożą iskierką rzucającą swój blask na tą nową rzeczywistość jaką jest  Internet i przyniesioną dzięki temu medium do wielu naszych domów.