Bp Bronisław Dembowski
Asystent Kościelny Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Homilia wygłoszona w kościele pod wezwaniem św. Barbary

Umiłowani w Chrystusie Panu!
Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale,
Czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie
i Wy wszyscy, Umiłowani Siostry i Bracia!


Usłyszeliśmy przed chwilą słowa Pana Jezusa wypowiedziane po Jego zmartwychwstaniu: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody.” Nauczajcie wszystkie narody, czyli: czyńcie uczniów ze wszystkich narodów.

Józef Kardynał Glemp,prymas Polski

Homilia wygłoszona na zakończenie II Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czcigodni Bracia w biskupstwie,
Drodzy Bracia w kapłaństwie,
Umiłowani, Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!

Na zakończenie Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich zebraliśmy się w katedrze warszawskiej, a więc to miejsce wyznacza nam przesłanki do refleksji, tak jak i wieczór, którym zaczyna się liturgia uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

O. Adam Schulz SJ, Przewodniczący ORRK

Referat wygłoszony na Spotkaniu Plenarnym ORRK 27 kwietnia 2001 roku

1. Kongres w liczbach

W Kongresie łącznie wzięło udział 3125 osób. Byli to delegaci ze 111 Ruchów i Stowarzyszeń działających na terenie ogólnopolskim, kilkunastu ruchów działających na poziomie lokalnym oraz 30 Diecezjalnych Rad Ruchów Katolickich. Reprezentowali oni ponad 2 milionową rzeszę członków ruchów i stowarzyszeń rozwijających się w Polsce.