Synodalność oznacza wspólną odpowiedzialność za Kościół

„Synodalność jest mocno zakorzeniona w sposobie myślenia i działania Kościoła w Ameryce Łacińskiej. Świadczy o tym obecność w refleksji pastoralnej takich pojęć jak: komunia, uczestnictwo oraz nawrócenie duszpasterskie” – powiedział Papież w wideoprzesłaniu skierowanym do Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.  Franciszek zwrócił uwagę, że Kościół jest z natury synodalny, ponieważ jest Ciałem Chrystusa, zbiorem różnorodnych członków, które Duch Święty gromadzi w jedno.

Paulina Jaricot poświęciła życie dla dzieła misji oraz powstania ruchu Żywego Różańca

Paulina Jaricot, pochodząca z Lyonu świecka, oddała całe swoje życie, aby pomagać dziełu misyjnemu – przypomniał ks. Marcin Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. W niedzielę 22 maja w Lyonie odbyła się beatyfikacja założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i założycielki ruchu Żywego Różańca.

 O. Adam Schulz SJ 

Konferencja wygłoszona na Synodalnym Spotkaniu Konsultacyjnym ORRK, 20.11.21

 

  I. Wprowadzenie

 Kilka informacji o aktualnej sytuacji w ruchach

 Przez ostatnie dwa lata, przez pandemię, odbyły się dwa spotkania Rady Programowej ORRK oraz systematyczne spotkania Zespołu Koordynującego ORRK, wydawano również comiesięczny „Serwisy ORRK”. W tym czasie nie mieliśmy Spotkań Plenarnych ORRK.

 Uroczyste rozpoczęcie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w diecezjach

Fazę diecezjalną Synodu Biskupów inauguruje Msza Święta, odprawiona w katedrach, w niedzielę  17 października br. Pomocne materiały w prowadzeniu spotkań synodalnych w ruchach i stowarzyszeniach:

 Nauczanie społeczne kard. Stefana Wyszyńskiego 

   Nauczanie społeczne prymasa Wyszyńskiego jest jednym z centralnych elementów jego dziedzictwa. Był konsekwentnym promotorem praw człowieka: obrońcą wyzyskiwanych robotników w okresie kapitalizmu jak i podstawowych wolności w czasach totalitaryzmu. Jego nauczanie społeczne wyprzedzało epokę i stąd zachowuje aktualność na dziś.

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…