Pierwszy dzień – 24 listopada, piątek
Teatr Roma, ul Nowogrodzka 49


10.00    Otwarcie wystawy: „Działalność Ruchów i Stowarzyszeń w Polsce”

10.30    Uroczyste otwarcie
–    kard. Józef Glemp, Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
–    abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce


11.00    Miejsce Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w jednoczącej się Europie – kard. Miloslav Vlk, Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy

11.45    Kierunki rozwoju Ruchów i Stowarzyszeń na początku nowego tysiąclecia – o. Adam Schulz SJ, Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

12.30    Przerwa obiadowa

14.30    Rola organizacji pozarządowych w Polsce – Jerzy Buzek, Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

14.50    Ewangelizacja w życiu społecznym – nowe wyzwania – abp Tadeusz Gocłowski CM, Krajowy Duszpasterz Konferencji Episkopatu Polski ds. Ludzi Pracy

15.10    Katolickie organizacje pozarządowe, ich zadania w społecznościach lokalnych – Adam Szczepanowski, Przewodniczący Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Białostockiej

15.30    Współpraca między świeckimi a duchownymi w Kościele – Jerzy Grzybowski, Członek Zespołu Koordynującego Ogólnopolską Radą Ruchów Katolickich

15.30    Spotkanie gości z Europy Środkowowschodniej poświęcone rozwojowi ruchów i stowarzyszeń w poszczególnych krajach – prowadził o. Adam Schulz SJ, Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

16.00    Jak rozwiązywać trudności i napięcia w relacji duchowny – świecki? – bp Jan Chrapek CSMA, Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu
16.45    Eucharystia (kościół św. Barbary)
–    Przewodniczył kard. Miloslav Vlk, Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy, homilię wygłosił bp Bronisław Dembowski, Asystent Kościelny Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

18.00    Kolacja

19.00    Koncert Ewangelizacyjny (kościół św. Barbary)


Drugi dzień – 25 listopada, sobota

09.30    Recepcja Kongresów Tematycznych, w miejscach gdzie one się odbywały

10.00–14.00 Kongresy Tematyczne:
I.    Ewangelizacja w Kościele i świecie – kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11
II.    Formacja u progu trzeciego tysiąclecia – kościół seminaryjny, Krakowskie Przedmieście 52/54
III.    Młodzież w Kościele i społeczeństwie – kościół św. Anny, Krakowskie Przedmieście 68
IV.    Rodzina chrześcijańska – kościół Matki Bożej Jasnogórskiej, ul. Łazienkowska 14
V.    Kultura i tradycja chrześcijańska dziś i jutro – kościół sióstr wizytek św. Józefa Oblubieńca, Krakowskie Przedmieście 34
VI.    Ruchy katolickie w jednoczącej się Europie – kościół św. Jacka, ul. Freta 10
VII.    Rozwój zaangażowania społecznego katolików – Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61
VIII.    Apostolstwo ruchów na wsi – kościół św. Ducha,
ul. Długa 3
IX.    Solidarni w służbie ubogim – kościół Nawiedzenia NMP, ul. Przyrynek 2
X.    Kierunki współpracy ruchów i stowarzyszeń – Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, ul. Świętojańska 10

14.00–16.00 Przerwa

16.00    SPOTKANIE JUBILEUSZOWE RUCHÓW – Archikatedra Warszawska, ul. Świętojańska 8

17.00    JUBILEUSZOWA EUCHARYSTIA RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ, której przewodniczył oraz homilię wygłosił: kard. Józef Glemp, Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

18.00    Rozesłanie

Źródło: Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich, Znak nadziei dla świata i Kościoła. II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Warszawa 2001