1. Zaproszeni Goście

 • Jerzy Buzek, Prezes Rady Ministrów
 • Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Artur Balazs, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ewa Lewicka, Sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 • Agnieszka Bogucka, Doradca Premiera ds. organizacji pozarządowych
 • Kazimierz Korab, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Tomasz Merta, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich
 • Zbigniew Kuźmiuk, Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Włodzimierz Nieporęt, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 • Paweł Piskorski, Prezydent Miasta Warszawy
 • Henryka Bochniarz, Prezes Polskiej Rady Biznesu.


2. Księża biskupi biorący udział w II Kongresie Ruchów

 • Kard. Józef Glemp, Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Gospodarz II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
 • Kard. Miloslav Vlk, Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy
 • Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce
 • Bp Piotr Libera, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
 • Bp Cyryl Klimowicz – Konferencja Episkopatu Białorusi
 • Bp Mile Bogović – Konferencja Episkopatu Chorwacji
 • Bp František Radkovský – Konferencja Episkopatu Czech
 • Bp Rimantas Norvila – Konferencja Episkopatu Litwy
 • Bp Rudolf Müller – Konferencja Episkopatu Niemiec
 • Bp Marian Chovanec– Konferencja Episkopatu Słowacji
 • Bp Andrej Glavan – Konferencja Episkopatu Słowenii
 • Abp Damian Zimoń, Przewodniczący Komisji KEP ds. Duszpasterstwa
 • Abp Tadeusz Gocłowski CM, Krajowy Duszpasterz KEP ds. Ludzi Pracy
 • Bp Bronisław Dembowski, Asystent Kościelny Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich
 • Bp Jan Chrapek CSMA, Wiceprzewodniczący Rady KEP ds. Środków
 • Społecznego Przekazu
 • Bp Edward Samsel, długoletni Asystent Kościelny Ruchów Katolickich w Polsce
 • Bp Mieczysław Cisło, Delegat KEP ds. Ruchów Katolickich
 • Bp Henryk Tomasik, Krajowy Duszpasterz KEP ds. Młodzieży
 • Bp Jacek Jezierski, Przewodniczący Komisji KEP ds. Charytatywnych
 • Bp Piotr Jarecki, Asystent Kościelny Rady Zrzeszeń Archidiecezji Warszawskiej,  Krajowy Asystent Akcji Katolickiej
 • Bp Roman Andrzejewski, Krajowy Duszpasterz KEP ds. Rolników
 • Bp Włodzimierz Juszczak, biskup Wrocławsko-Gdański obrządku greckokatolickiego.


3. Goście z zagranicy

Na II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń zaprosiliśmy przedstawicieli ruchów, stowarzyszeń z następujących krajów: Białorusi, Czech, Estonii, Francji, Litwy, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier, Włoch.

4. Ruchy i stowarzyszenia biorące udział w Kongresie

 • Akademicki Ruch Misyjny
 • Akademickie Stowarzyszenie Katolickie „Soli Deo”
 • Akcja Katolicka
 • Apostolat Maryjny
 • Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca
 • Apostolstwo Chorych
 • Apostolstwo Modlitwy
 • Apostołki Zmartwychwstania
 • Archikonfraternia Literacka
 • Arcybractwo Miłosierdzia im. Ks. Piotra Skargi
 • Arcybractwo Straży Honorowej Serca Jezusa
 • Droga Neokatechumenalna
 • Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M.
 • Eucharystyczny Ruch Młodych
 • Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce
 • Forum Kobiet Polskich – Kobieta w Świecie Współczesnym
 • Franciszkański Zakon Świeckich
 • Grupy Apostolskie
 • Human Life International-Europa
 • Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
 • Katolickie Centrum Trzeźwości
 • Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
 • Katolickie Stowarzyszenie „Koinonia św. Pawła”
 • Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy
 • Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
 • Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich
 • Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
 • Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich
 • Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP
 • Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców
 • Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie
 • Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie
 • Komunia i Wyzwolenie
 • Kościelna Służba Porządkowa Archidiecezji Warszawskiej
 • Kościelna Służba Porządkowa Diecezji Warszawsko-Praskiej
 • Legion Maryi
 • Misyjna Wspólnota Ducha Świętego
 • Misyjna Wspólnota Współpracowników Zgromadzenia Słowa Bożego „Verbum”
 • Młodzież Franciszkańska
 • Odnowa w Duchu Świętym
 • Ogólnopolskie Porozumienie Katolickich Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych
 • Polska Federacja Ruchów Obrony Życia
 • Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
 • Polski Związek Katolicko-Społeczny
 • Polski Związek Kobiet Katolickich
 • Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców
 • Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej
 • Ruch „Gaudium Vitae”
 • Ruch Apostolski „Rodzina Rodzin”
 • Ruch Apostolski Czcicieli św. Michała Archanioła
 • Ruch Apostolstwa Emigracyjnego
 • Ruch dla Lepszego Świata
 • Ruch Focolari – Dzieło Maryi
 • Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
 • Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”
 • Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej
 • Ruch Obrony Życia im. Ks. Popiełuszki
 • Ruch Pomocników Matki Kościoła
 • Ruch Rodzin Nazaretańskich
 • Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
 • Ruch Społeczny ku Cywilizacji Miłości
 • Ruch Szensztacki
 • Ruch Światło-Życie (w tym gałąź rodzinna Ruchu "Kościół Domowy")
 • Rycerstwo Niepokalanej
 • Rycerstwo św. Michała Anioła
 • Sercańska Rodzina Świeckich
 • Spotkania Małżeńskie
 • Stowarzyszenie „Bractwo Więzienne”
 • Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”
 • Stowarzyszenie „Veritatis splendor”
 • Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza
 • Stowarzyszenie Apostołów Miłosierdzia FAUSTINUM
 • Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania
 • Stowarzyszenie Dzieło Księdza Czesława Białka
 • Stowarzyszenie Ewangelizacji Przez Media „List”
 • Stowarzyszenie Forum Kobiet Katolickich
 • Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”
 • Stowarzyszenie Krwi Chrystusa
 • Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci
 • Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a` Paulo
 • Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
 • Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
 • Stowarzyszenie Rodziców Rodzin Wielodzietnych
 • Stowarzyszenie „Societas Christiana”
 • Stowarzyszenie św. Franciszka Salezego
 • Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej
 • Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich
 • Stowarzyszenie Wydawców Katolickich
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultu św. Andrzeja Boboli
 • Świecki Zakon Karmelitów Bosych
 • Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta
 • Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec
 • Wiara i Światło
 • Wspólnota „Chemin Neuf”
 • Wspólnota Chleba Życia
 • Wspólnota „Czwartki Papieskie”
 • Wspólnota „Emmanuel”
 • Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”
 • Wspólnota Krwi Chrystusa
 • Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej
 • Wspólnota Życia Chrześcijańskiego
 • Wspólnoty Wieczernikowe
 • Zakon Dominikanów Świeckich
 • Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
 • Związek Centralny Dzieło Kolpinga w Polsce
 • Związek Harcerstwa Polskiego – Komisja Katolicka
 • Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej
 • Związek Wychowanek Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa
 • Żywy Różaniec
 • oraz kilkadziesiąt ruchów i stowarzyszeń katolickich o zasięgu lokalnym, które biorą udział w ramach delegacji Diecezjalnych Rad Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
 • Inne instytucje kościelne: Caritas Polska, Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich.


5. Delegacje Diecezjalnych Rad Ruchów i Stowarzyszeń biorące udział w Kongresie

 • Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Białostockiej
 • Rada Ruchów Katolickich Diecezji Bielsko-Żywieckiej
 • Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej
 • Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Gliwickiej
 • Archidiecezjalna Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej
 • Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
 • Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej
 • Forum Ruchów Katolickich w Piotrkowie Trybunalskim
 • Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej
 • Diecezjalna Rada Ruchów Katolickich Diecezji Rzeszowskiej
 • Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Siedleckiej
 • Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
 • Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej
 • Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Warmińskiej
 • Rada Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej
 • Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Włocławskiej
 • Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Delegacje osób animujących współpracę ruchów
i stowarzyszeń w diecezjach:
 • Diecezja Drohiczyńska, Archidiecezja Gdańska, Diecezja Elbląska, Diecezja Kaliska, Diecezja Kielecka, Archidiecezja Krakowska, Diecezja Legnicka, Diecezja Łomżyńska, Diecezja Łowicka, Diecezja Płocka, Diecezja Sandomierska, Diecezja Sosnowiecka, Diecezja Tarnowska, Diecezja Warszawsko-Praska, Archidiecezja Wrocławska.


Źródło: Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich, Znak nadziei dla świata i Kościoła. II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Warszawa 2001