Zbliża się dzień Jubileuszu Apostolstwa Świeckich. Szczególnym przygotowaniem do obchodów tej uroczystości w Polsce będzie II Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Warszawie. Pragnę duchowo uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu, które – zgromadzi nie tylko przedstawicieli wspólnot z całej Polski, ale również delegatów Konferencji Episkopatów i animatorów świeckich z krajów Europy Środkowo-wschodniej.

Zawsze była we mnie żywa świadomość niezastąpionej roli świeckich w dziele ewangelizacji we współczesnym świecie. Utwierdzałem się w tym przekonaniu, gdy w ciągu wielu już lat posługi pasterskiej jako kapłan, biskup i papież miałem okazję dziękować Bogu za owoce ich zaangażowania w różnorakich dziedzinach życia, przeważnie im tylko dostępnych. Działalność charytatywna i społeczna, edukacja dzieci i młodzieży, formacja duchowa w oparciu o modlitwę indywidualną, rodzinną, wspólnotową i liturgiczną, rozwój szeroko rozumianej, chrześcijańskiej kultury, uszlachetnianie ludzkiej pracy czy wreszcie wieloraki wkład w dzieło misyjne, to tylko wybrane formy apostolstwa świeckich, dzięki którym Kościół żyje jako wspólnota świadków wzajemnie umacniających się w wierze, nadziei i miłości, i niosących światło Ewangelii wszystkim, do których prowadzi ich Duch Święty. Proszę Boga, aby wciąż na nowo rozpalał w sercach wiernych świeckich pragnienie służby Ewangelii, aby zgodnie ze swym powołaniem i posłaniem owocnie współdziałali z osobami duchownymi w wypełnianiu prorockiej, kapłańskiej i pasterskiej misji Kościoła. Niech II Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich oraz przeżywanie Wielkiego Jubileuszu Odkupienia będzie okazją do odnowy tej apostolskiej gorliwości!
Jednoczę się w duchu z Księdzem Prymasem, Duszpasterzami, Organizatorami i Uczestnikami Kongresu. Zawierzam wszystkich Maryi, Matce Kościoła i Królowej Apostołów, i z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Jan Paweł II, Papież
Watykan
Źródło: Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich, Znak nadziei dla świata i Kościoła. II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Warszawa 2001