O. Adam Schulz SJ
Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Eminencje, Ekscelencje, Panie i Panowie, Drodzy Przyjaciele,

Pragnę wszystkich powitać na II Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich! Wielki Jubileusz jako czas łaski i odnowy Kościoła oraz dziękczynienia za dar narodzin Jezusa Chrystusa skłonił nas do zorganizowania spotkania przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń działających w Polsce.
Pierwszym takim spotkaniem był I Kongres Ruchów Katolickich, który odbył się w czerwcu 1994 r. w Warszawie. Tamto spotkanie ukazało bogactwo „wiosny Kościoła” w Polsce, jakim są rozwijające się ruchy i stowarzyszenia. Było ono ważne zarówno dla członków ruchów, jak i dla pasterzy Kościoła. Z jednej strony bowiem ruchy i stowarzyszenia zostały uznane za ważną część wspólnoty Kościoła, a z drugiej spotkanie to pomogło zrzeszeniom katolików podjąć z nowym zapałem pracę apostolską i ewangelizacyjną.
W 1997 r. rozpoczęto prace związane z przygotowaniem II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. W większości diecezji w Polsce w latach 1998–1999 odbyły się Diecezjalne Kongresy Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich; często były to pierwsze w historii diecezji tego typu spotkania. Kongresy diecezjalne, w których wzięło udział ponad 100 tys. animatorów i liderów ruchów, przygotowały członków ruchów i stowarzyszeń do Kongresu ogólnopolskiego i obchodów Jubileuszu w ruchach.
W tym samym czasie – w maju 1998 roku – odbył się I Światowy Kongres Ruchów Kościelnych w Rzymie oraz spotkanie Ojca Świętego z przedstawicielami ruchów w wigilię Zesłania Ducha Świętego w Rzymie na placu św. Piotra. Wydarzenia te stały się czasem „bierzmowania ruchów”, czyli podjęcia przez nie dojrzałości eklezjalnej i społecznej.
Wydarzenia te przygotowały nas do wspólnego spotkania na II Ogólnopolskim Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń. Cieszy fakt, że na naszym Kongresie spotykają się ruchy i stowarzyszenia, zarówno te powstałe w ostatnich latach jak i te, które działają w Polsce od wieków.
Jeszcze bardziej jednak cieszy nas fakt obecności na naszym Kongresie przedstawicieli ruchów z 15 krajów Europy, szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej wraz z ich Pasterzami.
Celem naszego Kongresu jest z jednej strony przyjęcie łaski Wielkiego Jubileuszu, a z drugiej odczytanie nowych wezwań apostolskich, jakie stoją przed ruchami i stowarzyszeniami na progu nowego tysiąclecia chrześcijaństwa.
Spotykamy się w Wigilię Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, bowiem z Nim i w Nim pragniemy odczytywać potrzeby człowieka oraz naszej Ojczyzny i Europy. Jako hasło Kongresu obraliśmy przesłanie: „Solidarni w służbie ubogim” mając świadomość, że aby odpowiedzieć dziś na wezwania, jakie stoją przed nami w służbie potrzebującym, należy odnowić naszą solidarności, współpracę w służeniu ubogim.
Na tym wspólnym spotkaniu gorąco pragnę powitać naszych Pasterzy kardynałów, arcybiskupów i biskupów oraz księdza kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski – gospodarza naszego Kongresu.
Szczególnie ciepłe słowa powitania kieruję do naszych gości z zagranicy biskupów reprezentujących Konferencje Episkopatów z Białorusi, Litwy, Czech, Słowacji, Niemiec, Chorwacji i Słowenii na czele z księdzem kardynałem Miloslavem Vlkiem, Przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy.
Ruchy i stowarzyszenia aktywnie pracują zarówno w Kościele jak i w życiu społecznym. Dlatego bardzo gorąco pragnę powitać przedstawicieli Parlamentu Rzeczypospolitej. Pragnę powitać bardzo serdecznie przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polski z panem Premierem Jerzym Buzkiem na czele, który będzie naszym gościem dziś po obiedzie.
Witam serdecznie przedstawicieli samorządu województwa warszawskiego, oraz sejmików.
Witam serdecznie przedstawicieli naszych sponsorów, bez których trudno byłoby zorganizować to spotkanie. Witam przedstawicieli Banku PEKAO S.A., Arka – INVESCO PTE S.A., Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Naftobazy, Kredyt Banku, LOT Catering Sp. z o.o. oraz przedstawicieli innych sponsorów i patronów medialnych Kongresu.
Witam naszych braci i siostry, przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich, którzy przybyli na nasz Kongres z kilkunastu krajów Europy: Białorusi, Ukrainy, Litwy, Estonii, Rosji, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Chorwacji, Słowenii, Niemiec, Francji, Włoch oraz innych krajów. W sumie gościmy 200 osób z zagranicy.
Na końcu pragnę serdecznie powitać delegacje ponad 110 ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz delegacje diecezji i Diecezjalnych Rad Ruchów i Stowarzyszeń.
Na II Kongres odczytaliśmy następujące słowa Chrystusa zapisane w Dziejach Apostolskich, jako do nas skierowane: „gdy Duch Święty zstąpi na was otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi” (Dz 1, 9). Niech nowa moc Ducha Świętego uzdolni nas do tego, abyśmy byli bardziej solidarni służąc ubogim i potrzebującym.

Źródło: Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich, Znak nadziei dla świata i Kościoła. II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Warszawa 2001