1.    Wystawa: „Solidarni w służbie ubogim”

W pierwszym dniu Kongresu (24 listopada 2000 r.) była czynna wystawa ukazująca działalność ruchów i stowarzyszeń katolickich. Podczas trwania wystawy można było zapoznać się z działalnością edukacyjną, charytatywną, społeczną i kulturalną 40 ruchów i stowarzyszeń. Wystawa była czynna w foyer teatru „Roma” w godz. 10.00–16.00.


2.    Wystawa: „Byłem głodny”

Pomoc ludziom potrzebującym jest jednym z głównych form apostolstwa ruchów. Wystawa „Byłem głodny” ukazała różne formy pomocy ludziom potrzebującym. Została ona zorganizowana przez „Caritas” z którym ruchy i stowarzyszenia katolickie współpracują. Wystawa czynna była w dniu 25 listopada 2000 r. w kościele Nawiedzenia NMP, ul. Przyrynek 2, w godz. 10.00–15.00.


3.    Wystawa: „Apostolstwo ruchów na rzecz rodziny”

Przed ruchami stoją nowe wezwania dotyczące apostolstwa ruchów wobec rodziny. Wystawa „Apostolstwo ruchów na rzecz rodziny” ukazała aktualne działania służące zarówno formacji rodziny, jak i różnorodnej pomocy materialnej, społecznej oraz edukacyjnej podejmowane przez ruchy. Była ona czynna w dniu 25 listopada 2000 r. przy kościele MB Jasnogórskiej, ul. Łazienkowska 14, w godz. 10.00–15.00.


4.    Wystawa: „Rolnictwo ekologiczne”

Troska o zdrową żywność to temat wystawy zatytułowanej: „Rolnictwo ekologiczne”. Ukazała ona podejmowane w Polsce inicjatywy służące rozwojowi ekologicznego rolnictwa oraz produkty będące owocem tego typu rolnictwa. Wystawa była czynna w dniu 25 listopada 2000 r. przy kościele św. Ducha, ul. Długa 3. w godz. 10.00–15.00.


5.    Wystawa: „Madonny Europy”

Podczas trwania Kongresu Tematycznego „Ruchy katolickie w jednoczącej się Europie” była czynna wystawa: „Madonny Europy”. Ukazała ona chrześcijańskie korzenie kultury europejskiej o ponowne odkrycie których w procesie integracji tak mocno apeluje Ojciec Święty. Wystawa była czynna w dniu 25 listopada 2000 r. przy kościele św. Jacka, ul. Freta 10, w godz. 10.00–15.00.


6.    Koncert Ewangelizacyjny

Na Kongres przyjechali liderzy ruchów i stowarzyszeń katolickich a więc ludzie, którzy już przeszli podstawową szkołę ewangelizacji. Koncert ewangelizacyjny miał za zdanie odnowienia naszej więzi z Panem poprzez wspólną modlitwę i śpiew. Animatorem spotkania był zespół: „Mocni w Duchu”, który ma duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spotkań. Koncert odbył się 24 listopada 2000 r. w kościele św. Barbary, początek o godz. 19.00.


Źródło: Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich, Znak nadziei dla świata i Kościoła. II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Warszawa 2001