Patronat: ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Zespół Koordynujący II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich:
Jan Bober, Krystyna Bolewska, ks. Mirosław Cholewa, o. Adam Schulz SJ – przewodniczący
Rada Programowa Kongresu:
ks. Henryk Bolczyk, ks. Andrzej Grefkowicz, Jerzy Grzybowski, Adam Pietrzak, o. Adam Schulz SJ – przewodniczący Zespół Organizacyjny Kongresu:
Jan Bober, Jacek Wójcik, ks. Mirosław Cholewa – przewodniczący
Sekretariat Kongresu:
Agnieszka Batejko, Anna Olesiak, Agata Szymczykiewicz, Krystyna Bolewska – przewodnicząca

Zespoły organizacyjne oraz ich odpowiedzialni


Recepcja – Grażyna Federowicz
Liturgia na Kongresie – ks. Arkadiusz Rakoczy
Oprawa muzyczna – Marek Jankiewicz
Aprowizacja – Tadeusz Gwardys
Obsługa gości zagranicznych i krajowych – Maria Wesołowska
Oprawa plastyczna miejsc kongresowych – Barbara Krzyżagórska
Służby porządkowe i informacyjne – Jerzy Smakuszewski
Służba medyczna – Maria Domańska
Zabezpieczenie techniczne i transport – Zdzisław Słupczyński
Przygotowanie wydawnictw kongresowych – Grażyna Federowicz
Wystawa o ruchach stowarzyszeniach – Grzegorz Czubak, Joanna Toczko
Organizacja koncertu ewangelizacyjnego – Inga Pozorska
Centrum Prasowe Kongresu – Katarzyna Górska-Łazarz

Odpowiedzialni za Kongresy Tematyczne


I.    Ewangelizacja w Kościele i świecie – Mariusz Tłokiński
II.    Formacja u progu trzeciego tysiąclecia – ks. Andrzej Grefkowicz
III.    Młodzież w Kościele i społeczeństwie – ks. Janusz Grygier
IV.    Rodzina chrześcijańska – Zdzisław Świderski
V.    Kultura i tradycja chrześcijańska dziś i jutro – Zbigniew Borowik
VI.    Ruchy katolickie w jednoczącej się Europie – Barbara Schejbal, Roberto Saltini, ks. Arkadiusz Sosna, s. Lidia Czerwonka
VII.    Rozwój zaangażowania społecznego katolików – Jan Sołdaczuk
VIII.    Apostolstwo ruchów na wsi – Zygmunt Nowosielski
IX.    Solidarni w służbie ubogim – Regina Pruszyńska
X.    Kierunki współpracy ruchów i stowarzyszeń – Barbara Rogalska

Patronat medialny Kongresu

Telewizja Niepokalanów
Radio „PLUS”
Katolicka Agencja Informacyjna
Fundacja „Opoka”

oraz ponad 500 osób, które włączyły się w przygotowanie spotkań plenarnych, kongresów tematycznych oraz imprez towarzyszących. Bez pracy tak licznej grupy osób, z wielu ruchów i stowarzyszeń, trudno byłoby zorganizować II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. W imieniu Organizatorów i Uczestników bardzo im dziękujemy.

Źródło: Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich, Znak nadziei dla świata i Kościoła. II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Warszawa 2001