Kongres to nie tylko dwudniowe spotkanie, ale to kilkuletni program pracy pastoralnej i formacyjnej ruchów i stowarzyszeń. Prace nad Kongresem rozpoczęły się w 1997 roku i potrwają do 2002 roku. Na tej drodze odnowy duchowej i apostolskiej ruchów, jaką jest Kongres, wyodrębniamy następujące etapy:
I etap: 1997 r. – opracowanie pastoralnego programu II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
II etap: 1998–1999 r. – Kongresy Diecezjalne we wszystkich diecezjach w Polsce. Udział w I Ogólnoświatowym Kongresie Nowych Ruchów w Rzymie oraz w spotkaniu przedstawicieli ruchów z Ojcem Świętym.
III etap: 2000 r. – Jubileuszowe spotkania, kongresy, sesje w poszczególnych ruchach i stowarzyszeniach. W lipcu pielgrzymka ruchów do Rzymu w ramach Pielgrzymki Narodowej.
IV etap: 24–25.11.2000 r. – II Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Warszawie
V etap: 2001–2002 – wprowadzanie w życie inspiracji płynących z Kongresu przez Ogólnopolską Radę Ruchów Katolickich oraz poszczególne ruchy i stowarzyszenia.

Źródło: Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich, Znak nadziei dla świata i Kościoła. II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Warszawa 2001
Copyright © by Sekretariat ORRK