1.    Wspólne przeżycie łaski Wielkiego Jubileuszu, dziękczynienia za dar Wcielenia Jezusa Chrystusa, stąd Kongres jest Ogólnopolskim Jubileuszem Ruchów i Stowarzyszeń.
2.    Przeżycie eklezjalnej jedności ruchów i stowarzyszeń: jedność pośród różnorodności. 3.    Odczytanie nowego miejsca oraz roli ruchów i stowarzyszeń w Kościele i społeczeństwie.
4.    Podsumowanie prac Kongresów Diecezjalnych, które odbyły w latach 1998–1999 we wszystkich diecezjach w Polsce.
5.    Podjęcie daru „bierzmowania ruchów”, jakie się dokonało w Rzymie w 1998 roku podczas I Ogólnoświatowego Kongresu Ruchów Kościelnych.
6.    Kongres jako czas rozeznawania nowych wezwań apostolskich i formacyjnych, które stoją przed ruchami i stowarzyszeniami u progu nowego tysiąclecia.
7.    Spotkanie z przedstawicielami ruchów i stowarzyszeń z kilkunastu krajów Europy, szczególnie Europy Środkowowschodniej.
8.    Pogłębienie współpracy między ruchami i stowarzyszeniami w środowiskach lokalnych, diecezji oraz parafii.

Źródło: Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich, Znak nadziei dla świata i Kościoła. II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Warszawa 2001
Copyright © by Sekretariat ORRK