Św. Andrzej Bobola urodził się w końcu 1591 roku, najprawdopodobniej w Strachocinie koło Sanoka. W 1611 roku - po ukończeniu kolegium jezuickiego w Braniewie, gdzie należał do Sodalicji Mariańskiej - wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Wilnie.

Po złożeniu ślubów zakonnych podjął studia filozoficzne, a następnie teologiczne w Akademii Wileńskiej. 12 marca 1622 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował w Nieświeżu, Wilnie, Bobrujsku nad Berezyną, w Płocku, Warszawie, znowu w Płocku, w Łomży, w Pińsku, znowu w Wilnie i znowu w Pińsku.
Szczególny okres w życiu Andrzeja Boboli stanowiły lata 1652 - 1657, kiedy to z ogromnym poświęceniem prowadził działalność misyjną na Polesiu, zarówno wśród katolików, jak i prawosławnych. Zakończyła się ona jego męczeńską śmiercią 16 maja 1657 roku. Został zamordowany przez kozaków w Janowie Poleskim. Pochowano go w podziemiach kościoła jezuitów w Pińsku i zapomniano o nim.
Przypomniał o sobie w 1702 roku, gdy ukazał się rektorowi kolegium pińskiego i polecił odnaleźć swoją trumnę. Obiecał przy tym, że otoczy opieką nękane przez kozaków kolegium. Odnaleziono trumnę, odkryto ją i ze zdumieniem stwierdzono, że umęczone ciało zachowało się doskonale. Zaczęło się wtedy pielgrzymowanie do jego grobu. Wśród wielu łask, przypisywanych Andrzejowi Boboli, była i ta, że straszliwa epidemia, która w 1709 i 1710 roku przeszła przez Polskę i Litwę, ominęła ziemię pińską. Toteż wkrótce podjęto starania o beatyfikację, ale nastąpiła ona dopiero 30 października 1853 roku. Kanonizacja Andrzeja Boboli odbyła się w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, 17 kwietnia 1938 roku.
Dzieje kultu św. Andrzeja wiążą się ściśle z dziejami relikwii. Przechowywano je w Pińsku, Płocku, Moskwie, Watykanie, Rzymie. Od 17 czerwca 1938 roku znajdują się w Warszawie, z tym że i tutaj zmieniało się miejsce ich pobytu. 13 maja 1989 roku trumnę z relikwiami Męczennika umieszczono na stałe w krypcie pod prezbiterium nowo wybudowanego Sanktuarium. W tymże Sanktuarium, 17 maja 1992 roku, ogłoszono św. Andrzeja Bobolę patronem Metropolii Warszawskiej. Dodać wypada, że w dwudziestoleciu międzywojennym błogosławionego Andrzeja nazywano patronem Polski.


Źródło: Rada Ruchów Katolickich, Wiosna ruchów. Materiały z I Kongresu Ruchów Katolickich, Warszawa 1994