Kontynuując analizę badań statystyczno-socjologicznych jakie zostały przeprowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC oraz Główny Urząd Statystyczny a zaprezentowane 12 maja 2010 r. na Uniwersytecie Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie podczas Konferencji Naukowej

zatytułowanej: "Odmiany uczestnictwa - między sacrum i saeculum. Instytucje społeczne Kościoła i jednostki parafialne w świetle badań statystyczno-socjologicznych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC oraz Głównego Urzędu Statystycznego" chciałbym przedstawić bardziej szczegółowo zmiany jakie zaszły w ruchach w okresie 2003 - 2008. (obszerny opis wyników badań przedstawiono w Serwisie ORRK nr 9)

1. W ostatnich latach nastąpił wzrost ilości wspólnot, grup działających przy parafiach
Badania ukazują, że w latach 2003-2008 nastąpił wzrost liczby wspólnot działających przy parafiach w Polsce o około 8%.
Największy wzrost ilości wspólnot od 15% do 21,6% zanotowano w województwach: podkarpackie, małopolskie oraz podlaskie.
Wzrost na poziomie 10% - 15% zanotowane w województwach: pomorskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim.
Wzrost na poziomie 0% - 10% zanotowano w województwach: mazowieckim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, śląskim, opolskim oraz lubuskim.
Spadek ilości wspólnot w parafii na poziomie od 0% do -6,3% odnotowano w województwach: dolnośląskim, łódzkim oraz świętokrzyskim.

2. W ostatnich latach nastąpił spadek ilości członków wspólnot parafialnych
Choć w roku 2008 było nas około 2,5 mln, to jednak wyniki badań ukazują, że w latach 2003-2008 nastąpił spadek ilości członków ruchów o około 10%.
Największy spadek ilości członków ruchów na poziomie 12,1% do 23,3% odnotowano w województwach: łódzkim, świętokrzyskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim oraz lubuskim.
Spadek ilości członków ruchów na poziomie 9,5% do 12,1% odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim oraz opolskim.
Spadek ilości członków ruchów na poziomie 5,9% do 9,5% odnotowano w województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim.
Pewien wzrost ilości członków lub niewielki spadek na poziomie 2,3% do -5,9% odnotowano w województwach: małopolskim, lubelskim, podkarpackim oraz podlaskim.
Opracowania danych dokonano tylko dla parafii, które dostarczyły danych dla obu porównywalnych lat 2003-2008.

Myślę że wyniki tych badań winny pobudzić refleksję liderów ruchów oraz duszpasterzy. Szczególnie niepokojący jest spadek ilości członków ruchów w ostatnich latach. Można wymieniać wiele przyczyn które to spowodowały, ale najważniejszy wniosek jak się nasuwa to to, że trzeba nam zdynamizować pracę nad rozwojem zrzeszeń w naszym Kościele.

 

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…