Życzenia Wielkanocne

„Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie.” (Mt 28, 6-7)

 Źródłem wiosny w naszym życiu oraz w całym Kościele jest Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To z Niego płyną nowe siły duchowe, wiara, miłość, szacunek dla daru życia. Ono jest nieustanym źródłem nadziei i zaangażowania na rzecz potrzebujących.

Z okazji Świąt Wielkanocnych członkom ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz asystentom życzymy, aby Jezus - Zwycięzca śmierci i szatana, przenikał nasze serca, życie i działania tak, abyśmy sami stawali się źródłem zmartwychwstania dla innych.

Wszystkim życzymy Bożego błogosławieństwa na radosny czas świętowania Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

 

    Regina Pruszyńska                                      O. Adam Schulz SJ 

Wiceprzewodnicząca ORRK                            Przewodniczący ORRK 

  Wielkanoc, 2024 r.

 

 

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…