Z wiarą przeżywamy epidemię koronawirusa

Epidemia koronawirusa zaskoczyła nas i wywołała niepokój, a nawet lęk. Bardzo szybko jednak członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich odnaleźli sposoby funkcjonowania pośród epidemii koronawirusa. Niech każdy z nas odczytuje w Bogu, jak ma przeżywać ten czas, nie tylko jako tragedię, ale również jako czas łaski i nawrócenia.

Odnalezienie się duchowe i psychiczne w tym trudnym doświadczeniu prowadzi nas do zaopiekowania się naszymi bliskimi, naszymi rodzinami. To, co cieszy to fakt, że bardzo szybko życie wspólnotowe, formacyjne ruchów odnalazło sposoby kontynuowania działalności poprzez wykorzystanie internetu, różnego rodzaju komunikatorów społecznych oraz telefonu. W ruchach odbywają się internetowe oraz radiowe rekolekcje wielkopostne, są prowadzone konferencje formacyjne, modlitwy wspólnotowe, Msze św., Drogi Krzyżowe i wiele innych duchowych propozycji nie tylko dla członków naszych ruchów i stowarzyszeń, ale dla każdego, kto poszukuje głębszej formacji.

Poza formacją kontynuowane jest apostolstwo ruchów, które w tych dniach jest jeszcze bardziej wyczulone na pomoc chorym, osobom starszym, wsparciem dla personelu medycznego i wszelkiego rodzaju służb, które czuwają nad naszym bezpieczeństwem w czasie epidemii.

Z informacji jakie do nas napływają możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że członkowie ruchów nie ulegli wewnętrznemu paraliżowi, ale odnaleźli drogę aktywnego służenia Bogu i człowiekowi podczas epidemii, oby tylko się nie zniechęcili zbyt szybko.

W związku z epidemią musimy odwołać Spotkanie Plenarne ORRK, które było zaplanowane na 25 kwietnia br. Następne nasze spotkanie odbędzie się 21 listopada br.

Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy z tego trudnego doświadczenia wyszli ubogaceni zarówno duchowo, jak i w wymiarze zewnętrznym.

 

O. Adam Schulz

Przewodniczący ORRK

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…