W centrum orędzia na Wielki Post nie ekologia, lecz serce

Choć tematem tegorocznego orędzia Papieża na Wielki Post jest ochrona stworzenia, to jednak jego centralna treść jest wciąż taka sama: wezwanie do nawrócenia serca. Zwraca na to uwagę podsekretarz watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju.

 

 Krzysztof Bronk - Watykan

Wyjaśniając temat orędzia ks. Segundo Tejado Muñoz zauważa, że Papieżowi chodzi tu o człowieka, który żyje w pokoju i komunii z Bogiem, samym sobą, bliźnimi i stworzeniem. Problem w tym, że współczesny człowiek żyje dziś najczęściej tylko dla siebie samego. Liczą się jedynie własne przyjemności i natychmiastowa gratyfikacja. Przejawia się to w relacjach z Bogiem, bliźnimi i środowiskiem. Na tym polega grzech, którego konsekwencje widać również w degradacji przyrody. Zdaniem hiszpańskiego duchownego nie ma powodu, by mówić w tym miejscu o nowym grzechu wobec środowiska, bo zło jest wciąż to samo, wypływa ono z ludzkiego serca.

Ks. Tejado Muñoz zauważa również, że nawrócenie serca jest też pierwszym niezbędnym warunkiem walki o sprawiedliwość. Jeśli człowiek sam nie wyzwoli się z egoizmu, to walcząc o sprawiedliwość, będzie walczył jedynie dla siebie, w obronie własnych interesów.

 Watykan

 

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…