Uroczystości centralne

CZWARTEK – 14.04.2016 – GNIEZNO

godz.11.00–13.00   Konferencja Episkopatu Polski   Seminarium Duchowne

godz.15.00 – Celebracja Jubileuszowa Ostrów Lednicki, podziękowania za Chrzest Polski, zabrzmi dzwon „Mieszko i Dobrawa”

godz.17.00 – Eucharystia Katedra Gnieźnieńska

godz.20.00 – Prezentacja filmu o Chrzcie Mieszka I Teatr im. A. Fredry

 

PIĄTEK – 15.04.2016 – POZNAŃ

godz.9.00–11.00 – Konferencja Episkopatu Polski – Seminarium Duchowne

godz.12.00 – Uroczyste obrady Zgromadzenia Narodowego

Orędzie Prezydenta RP – Międzynarodowe Targi Poznańskie - Sala Ziemi

Jubileuszowe „Oratorium 966.pl” – Filharmonia Poznańska

godz.15.45 – Procesja Maryjna z Fary do Katedry Poznańskiej

godz. 17.00 – Eucharystia Katedra Poznańska

 

SOBOTA – 16.04.2016 – POZNAŃ

godz. 9.00 11.00 Konferencja Episkopatu Polski Seminarium Duchowne

 Spotkanie na Stadionie INEA w Poznaniu:

 Część I

godz.10.50 – Świętowanie jubileuszowe „Gdzie chrzest, tam nadzieja”

godz.14.00 – Eucharystia z chrztem dorosłych i posłaniem

 

Część II

godz.19.00 – Historyczny Multimedialny Quiz pt. „Człowiek 1050-lecia”

godz.19.45 – Koncert Jubileuszowy: musical „Jesus Christ Superstar”

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…